Toelichting Staatssecretaris intrekken beroepschrift in cassatie easyJet

Team Vervoort ontvangt nadere toelichting van de Staatssecretaris op het intrekken van het beroepschrift in cassatie inzake easyJet piloot werkzaam in Italië

Wij ontvingen op 25 april 2019 een brief waarin de Staatssecretaris toelicht waarom hij niet in cassatie gaat tegen de uitspraak van het Hof den Bosch van 18 januari 2019. Team Vervoort vertegenwoordigde in deze zaak een easyJet piloot met als standplaats Milaan. Het Hof den Bosch stelde Team Vervoort in het gelijk (dit artikel kunt u lezen via deze link)

De Staatssecretaris deelt onze mening, die bevestigd is door het Gerechtshof, dat easyJet voor de toepassing van het arbeidsartikel een vaste inrichting heeft in Italië. Verder bevestigt hij dat het salaris van de piloot toegerekend dient te worden aan de vaste inrichting als de arbeid is verricht ten behoeve van deze vaste inrichting. Of de beloning feitelijk in aftrek is gebracht bij de vaste inrichting is niet van belang. Het is alleen van belang dat de arbeid functioneel toerekenbaar is aan de vaste inrichting in Italië.

Ook de Staatssecretaris merkt op, evenals het Gerechtshof, dat Italië alleen bevoegd is voor het loon dat toe te rekenen is aan de arbeid die fysiek in Italië is verricht. Dit betekent dat het loon dat toerekenbaar is aan de arbeid die op of boven het grondgebied van derden staten is verricht, exclusief ter heffing is toegewezen aan de woonstaat, Nederland. Echter in deze zaak was afgesproken dat het gehele inkomen toe te rekenen was aan de arbeid die in Italië was verricht zodat Italië over het hele inkomen heffingsbevoegd is en Nederland niet.

Tot slot merkt de Staatssecretaris op dat door de wijziging in het modelverdrag van de definitie van ‘internationaal verkeer’ deze situatie zich niet meer zal voordoen. Immers dan is het pilotenartikel weer van toepassing. In het verdrag Nederland-Italië zou dit betekenen dat Nederland volledig bevoegd is om belasting te heffen over het Italiaanse inkomen. Echter zolang het verdrag niet gewijzigd is blijft Italië bevoegd over het inkomen dat toe te rekenen is aan de arbeid verricht in Italië.

De inspecteur heeft contact met Team Vervoort gezocht om een afspraak te maken in de maand juni 2019. In deze afspraak zal de vraag centraal staan op welke wijze de visie van het Gerechtshof, zie ook ons eerder bericht hieromtrent (dit kunt u lezen via deze link) en die van de Staatssecretaris voor het inkomstenbelastingjaar 2020 en verder uitgelegd moet worden.

In dat kader herhalen wij onze oproep:
Bent u een easyJet piloot werkzaam in Italië? Neemt u dan vooral contact met ons op. Wij kunnen uw belangen dan vertegenwoordigen in het overleg dat wij voeren met de belastingdienst. Daarnaast kunnen wij u als cliënt op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de standpunten die wij cliënten adviseren in te nemen bij het indienen van hun aangiften inkomstenbelasting. Dit kan voor u leiden tot een belastingbesparing.

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025