Waar betaal ik belasting?

Belasting en het sociale verzekeringsstelsel zijn nationaal georganiseerd. Maar veel professionals, zoals piloten en ict-ers, en bedrijven opereren internationaal. Ook verblijven steeds meer jongeren en ouderen een periode van het jaar of een levensfase elders. Dat biedt fiscaal zowel kansen als aandachtspunten, waar wij u - gericht op uw situatie - over kunnen voorlichten en in kunnen adviseren, zodat u geen dubbele belasting betaalt.

Grensoverschrijdend woon- en werkverkeer
Steeds meer professionals in bijvoorbeeld de IT-, transport- en reisbranche opereren internationaal. U heeft bijvoorbeeld een arbeidscontract bij een Engels bedrijf maar woont en werkt in België. De vraag is dan waar u belasting dient te betalen en premies sociale zekerheid afdraagt. Nog iets ingewikkelder is het als u voor een Zwitsers bedrijf werkt, u werkzaamheden verricht vanuit Italië (in Milaan bent gestationeerd) en in Nederland woont. Dagelijks adviseren wij professionals die te maken hebben met fiscaal complex grensoverschrijdend woon-werkverkeer. Bijvoorbeeld: Ik werk voor een Franse firma en ben gestationeerd op een schip. Wat betekent dat voor de belastingafdracht en mijn sociale zekerheid?

Adviseur van piloten
Afgelopen tien jaar zijn we gespecialiseerd geraakt in de fiscale kant van de luchtvaart. In ons klantenbestand bevinden zich veel piloten die wij adviseren over waar zij rekening mee moeten houden bij het aangaan van een arbeidsrelatie, stationering in het buitenland en hoe en wanneer uw opleidingskosten fiscaal aftrekbaar zijn.

Keuzes bij emigratie
Het zonnige klimaat, de lagere woonlasten of economisch mogelijkheden kunnen maken dat u overweegt om voor korte of langere tijd te emigreren. Vaak lijkt ook fiscaal gezien het gras aan de overkant groener. Maar is dat daadwerkelijk zo? Behoudt u uw opgebouwde sociale zekerheid? Wat zijn de gevolgen van emigratie voor uw pensioensopbouw? 
Voordat u de koffers pakt en voor kortere of langere tijd emigreert, doet u er goed aan om de financiële en fiscale consequenties in beeld te brengen. Op basis van onze kennis van financiële planning en de belastingverdragen kunnen wij u heel gericht vertellen welke mogelijkheden en keuzes u heeft.

Medewerkers in het buitenland
Als voor uw internationaal opererend bedrijf medewerkers in het buitenland werkzaam zijn, zult u geen onduidelijkheid willen laten bestaan over de afdracht van inkomstenbelasting en sociale premies, zowel in Nederland als in het land waar ze werken. 
Team Vervoort kan toelichten met welke voorwaarden u rekening dient te houden, waar u moet betalen en wat het werken in het buitenland betekent voor de verzekeringen en het pensioen van uw medewerkers.

Belastingverdragen
Bij het oplossen van dit soort internationale belastingvraagstukken zijn met name de woon- en werkplaats en de belastingverdragen tussen betreffende landen van belang. Ook dient u zich ervan bewust te zijn dat het niet alleen gaat om rechten, maar dat hier ook plichten (afdracht belasting en premies) aan gekoppeld zijn. Een keuze die op korte termijn voordelig kan lijken, kan dat op langere termijn niet blijken te zijn. Wij kennen de belastingverdragen en volgen de ontwikkeling van nieuwe verdragen op de voet, zodat wij u altijd goed kunnen adviseren om vroegtijdig op wijzigingen te kunnen anticiperen.

Dubbele belasting voorkomen 
Naast advisering komen wij op voor belangen van onze klanten. Vorig jaar zijn wij als kantoor bijvoorbeeld een beroepsprocedure gestart over de interpretatie van artikel 15 lid 3 (met name de term internationaal verkeer) van het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Frankrijk. Deze procedure betreft een piloot in dienst van Easyjet en die is gestationeerd in Frankrijk. De Belastingdienst is van mening dat het heffingsrecht toekomt aan Nederland. Wij zijn echter van mening dat het heffingsrecht toekomt aan Frankrijk. Voorafgaand aan procederen hebben we regelmatig overleg met de Belastingdienst over dergelijke complexe zaken.

Vragen die wij voor u kunnen beantwoorden: 

 • Zijn er fiscale consequenties als ik vier dagen voor een Zwitsers bedrijf in Zurich werk en standaard een dag thuis (in Nederland) werk?
 • Ik werk voor een Franse firma en ben gestationeerd op een schip. Wat betekent dat voor de belastingafdracht? 
 • Hoe zit het met de sociale verzekeringen, daaraan gekoppelde rechten en premieplicht?
 • Hoe voorkom ik dat ik dubbele belasting betaal als ik in Schotland werk en in Nederland woon? 
 • Is het bij uitzending naar het buitenland gunstiger om een medewerker op een lokaal contract te laten werken of juist om deze te detacheren? 
 • Ieder jaar huren we een kwartaal, met een tijdelijk contract, arbeidskrachten uit Polen in. Zijn zij hier belastingplichtig?
 • Kan ik mijn opleidingskosten aftrekken als ik een arbeidscontract in Engeland aanvaard? 
 • Ik werk in Duitsland. Kan ik er voor kiezen om daar belasting te betalen in plaats van in Nederland?

Diensten

 • fiscaal advies over wonen in Nederland in werken in het buitenland
 • fiscaal advies over werken in Nederland en wonen in het buitenland
 • 30 procent regeling
 • fictieve binnenlandse belastingplichtige (artikel 7.8)
 • emigratie-immigratie

Simone Sikkens, RB: Fiscaal advies op maat.

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025