Register Belastingadviseurs (RB)

Het Register Belastingadviseurs (RB) is met ruim 7.500 leden dé beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het MKB. Team Vervoort heeft een erkenning als RB-kantoor.

Adviseurs die lid zijn van het (RB) beschikken over actuele vakinhoudelijk kennis op het gebied van belastingadvies. Zij houden voortdurend hun kennis op peil door het lezen van vakliteratuur en het volgen van permanente educatie. U bent dus verzekerd van een up-to-date advies.

Toch kan het natuurlijk een keer voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de geboden prestatie of dienstverlening. U kunt dan een klacht indienen. De RB leden zijn namelijk gebonden aan het Reglement op de Tuchtrechtspraak.

Team Vervoort is actief binnen het RB. Het RB heeft diverse netwerken van specialisten opgezet voor onder meer periodiek vaktechnisch overleg en klankborden. Het netwerk draagt bij aan verenigingszaken, zoals commentaren van de Commissie Wetsvoorstellen.

Marijke Vervoort is voorzitter van de specialistengroep internationaal belastingrecht (IBR). Op grond hiervan is zij lid van de Commissie Wetsvoorstellen. Deze Commissie is nauw betrokken bij het wetgevend proces. Via internetconsultatie wordt commentaar geleverd op de concept-wetsvoorstellen.

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025