Piloten werkzaam in het buitenland woonachtig in Nederland

Bent u als piloot werkzaam in het buitenland? Dan loopt u waarschijnlijk bij uw het doen van uw aangifte inkomstenbelasting al gauw tegen vele vragen aan. Waar betaalt u nou precies belasting en waar bent u sociale verzekerd en hoe geeft u dit alles juist door aan de Belastingdienst? Wij helpen u duidelijkheid te scheppen met betrekking tot deze vraagstukken. Onze praktijk specialiseert zich in het adviseren en begeleiden van piloten. Wij adviseren u over uw persoonlijke situatie en verzorgen uw aangifte zo optimaal mogelijk. Om u hierbij van dienst te zijn kunt u altijd een afspraak maken.

Bent u benieuwd welke problemen er in uw situatie spelen bij het doen van uw aangifte? Hieronder treft u per land een overzicht van de veelvoorkomende problemen die zich aldaar voordoen en wat wij hierbij voor u kunnen betekenen.

Selecteer hieronder de situatie die op u van toepassing is

 
Ik ben piloot in Duitsland hollandse molen

Werkzaam in Duitsland
Wanneer u woonachtig bent in Nederland en werkzaam als verkeersvlieger in Duitsland heeft dit verschillende fiscale gevolgen voor uw belastingen in Nederland (en Duitsland). Er is namelijk sprake van een grensoverschrijdende situatie.

Gevolgen
Voor de belastingheffing in Nederland wordt uitgegaan van het woonplaatsbeginsel. Wanneer u inwoner bent van Nederland kwalificeert u automatisch voor de Nederlandse wet als binnenlands belastingplichtige. Dit houdt in dat de Belastingdienst in beginsel over uw gehele wereldinkomen zal willen heffen.

Ook Duitsland zal in beginsel over de beloningen opgekomen uit uw werkzaamheden aldaar verricht als verkeersvlieger willen heffen. Om dubbele heffing in deze situatie te voorkomen wordt het heffingsrecht slechts aan één van de beide landen toegekend. Welk land dit is en hoe deze verdeling wordt bepaald is uitgemaakt in het Belastingverdrag Nederland - Duitsland. Nederland heeft met veel staten zo’n verdrag om onder andere dit soort problemen te voorkomen.

Belastingverdrag Nederland - Duitsland
In het Belastingverdrag Nederland - Duitsland is een specifiek artikel opgenomen voor arbeid verricht in een andere Staat dan de woonstaat. In dit artikel is een speciale regeling voor piloten die bepaalt dat het inkomen uit werkzaamheden verricht door een inwoner van Nederland ter zake van een dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een luchtvaartuig in ‘internationaal verkeer’  belastbaar is in het land waar de werkelijke leiding van de luchtvaartmaatschappij gevestigd is. In dit kader moet het dan gaan om een luchtvaartonderneming die in Nederland of Duitsland gevestigd is.

Als u in Duitsland werkt voor een niet Duitse luchtvaartmaatschappij dan is bovenstaande regeling niet van toepassing. Het gewone arbeidsartikel in het verdrag is dan van toepassing. Hierbij wordt aangeknoopt bij de vraag waar de arbeid feitelijk verricht wordt. Tevens dient gekeken te worden hoe lang u in Duitsland verblijft. Ook speelt een rol of uw werkgever een vaste inrichting heeft in Duitsland.

Team Vervoort kan u behulpzaam zijn om te bepalen of u in Nederland belasting betaalt of dat Duitsland mag heffen.

Verzekeringen voor pensioen
Een aantal Duitse luchtvaartmaatschappijen bieden de mogelijkheid om te sparen voor het pensioen in de vorm van verzekeringen. Sommige van deze verzekeringen worden naar Nederlands fiscaal recht gezien als vermogen in box 3. Team Vervoort heeft in de loop van de jaren expertise ontwikkeld om te beoordelen of over deze polissen belasting betaald moet worden.

Sociale zekerheid
Wanneer u als inwoner van Nederland gaat werken in het buitenland is dit vaak een flinke overgang en blijkt hier vaak meer bij te komen kijken dan oorspronkelijk voorzien. Zo verandert niet alleen uw fiscale situatie maar bent u ook niet meer in Nederland verzekerd. Voor verkeersvliegers binnen de Europese Unie gelden hier speciale regels voor. Team Vervoort kan u precies vertellen welke uitwerking deze regels voor u als verkeersvlieger heeft.

Heeft u vragen over uw sociale zekerheid? Of heeft u andere vragen over uw fiscale situatie, neemt u dan direct contact met ons op via onderstaande knop.

Ik ben piloot in Frankrijk franse vlag

Grensoverschrijdende situatie
Wanneer u woonachtig bent in Nederland en werkzaam als verkeersvlieger in Frankrijk heeft dit verschillende fiscale gevolgen voor uw belasting in Nederland (en Frankrijk). Er is namelijk sprake van een grensoverschrijdende situatie.

Gevolgen
Voor de belastingheffing in Nederland wordt uitgegaan van het woonplaatsbeginsel. Wanneer u inwoner bent van Nederland kwalificeert u automatisch voor de Nederlandse wet als binnenlands belastingplichtige. Dit houdt in dat de Belastingdienst in beginsel over uw gehele wereldinkomen zal willen heffen.

Ook Frankrijk zal in beginsel over de beloningen opgekomen uit uw werkzaamheden aldaar verricht als verkeersvlieger willen heffen. Om dubbele heffing in deze situatie te voorkomen wordt het heffingsrecht slechts aan één van de beide landen toegekend. Welk land dit is en hoe deze verdeling wordt bepaald is uitgemaakt in het Belastingverdrag Nederland - Frankrijk. Nederland heeft met veel staten zo’n verdrag om onder andere dit soort problemen te voorkomen.

Belastingverdrag Nederland - Frankrijk
In het Belastingverdrag Nederland - Frankrijk is een specifiek artikel opgenomen voor arbeid verricht in een andere Staat dan de woonstaat. In dit artikel is een speciale regeling voor piloten die bepaalt dat het inkomen uit werkzaamheden verricht door een inwoner van Nederland ter zake van een dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een luchtvaartuig in ‘internationaal verkeer’ slechts in Nederland belastbaar is. Hoewel dit op zichzelf een duidelijke bepaling lijkt bestaat er op dit moment toch veel onduidelijkheid en discussie over de uitwerking van deze regeling. Eén van de vragen die daarin speelt is de vraag hoe de term ‘internationaal verkeer’ uitgelegd moet worden in deze context. Dit begrip is namelijk niet gedefinieerd in het verdrag.

Veel piloten werkzaam in Frankrijk verrichten namelijk ook werkzaamheden binnen het grondgebied van Frankrijk. Denkt u hierbij aan trainingen, domestic flights en stand-by-dagen waarbij u Frankrijk niet verlaat. Deze werkzaamheden vallen wat Team Vervoort betreft niet onder de reikwijdte van dit pilotenartikel. Derhalve dient het heffingsrecht op een andere manier vastgesteld te worden. Dit kan in sommige situaties ertoe leiden dat vergoedingen voor deze werkzaamheden in Frankrijk belast mogen worden en Nederland hiertoe reductie dient te verlenen.

Op dit moment procederen wij voor verschillende klanten van ons over deze vraag. Bent u piloot in Frankrijk en wilt u weten of ook uw situatie hiervoor in aanmerking komt neemt u dan contact met ons op via onderstaande knop.

Sociale zekerheid
Wanneer u als inwoner van Nederland gaat werken in het buitenland is dit vaak een flinke overgang en blijkt hier vaak meer bij te komen kijken dan oorspronkelijk gedacht. Zo veranderd niet alleen uw fiscale situatie maar bent u (in de meeste gevallen) ook niet meer in Nederland verzekerd (wanneer werkzaam binnen de Europese Unie). Voor verkeersvliegers binnen de Europese Unie geldt hier speciale regelgeving voor. Team Vervoort kan u precies vertellen wat voor uitwerking dit heeft in uw situatie. Heeft u vragen over uw sociale zekerheid? Of heeft u andere vragen over uw fiscale situatie, neemt u dan direct contact met ons op via onderstaande knop.

Ik ben piloot in Italië Italiaanse vlag

Werkzaam in Italië
Indien u in Nederland woont en in Italië werkzaam bent als verkeersvlieger, heeft dit verschillende fiscale gevolgen voor uw belastingen in Nederland (en Italië). Er is namelijk sprake van een grensoverschrijdende situatie.

Gevolgen
Voor het heffen van de inkomstenbelasting in Nederland wordt uitgegaan van het woonplaatsbeginsel. Wanneer u inwoner bent van Nederland kwalificeert u automatisch voor de Nederlandse wet als binnenlands belastingplichtige. Dit houdt in dat de Belastingdienst in beginsel over uw gehele wereldinkomen zal willen heffen.

Daarnaast zal Italië in beginsel over de beloningen opgekomen uit uw werkzaamheden aldaar verricht als verkeersvlieger willen heffen. Om te voorkomen dat in deze situatie dubbele heffing plaats vindt, wordt het heffingsrecht slechts aan één van de beide landen toegekend. Welk land dit is en hoe deze verdeling wordt bepaald is vastgelegd in het Belastingverdrag Nederland - Italië. Nederland heeft met veel staten zo’n verdrag om onder andere dit soort problemen te voorkomen.

Belastingverdrag Nederland - Italië
In het Belastingverdrag Nederland - Italië is een specifiek artikel opgenomen voor niet-zelfstandige arbeid verricht in een andere Staat dan de woonstaat. In lid drie van dit artikel is een speciale regeling voor piloten opgenomen waarin wordt bepaald dat de beloning genoten door een inwoner van Nederland ter zake van een dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een luchtvaartuig dat in ‘internationaal verkeer’ geëxploiteerd wordt, slechts in Nederland belastbaar is. Dit artikel lijkt dit op zichzelf een duidelijke bepaling, echter bestaat er op dit moment toch veel onduidelijkheid en discussie over de uitwerking van deze regeling. Hoewel het begrip ‘internationaal verkeer’ in het verdrag is gedefinieerd (deze definitie is vaak niet opgenomen in oudere verdragen), creëert deze definitie in bepaalde situaties weer nieuwe vragen. Bijvoorbeeld indien de maatschappij geen Italiaanse of Nederlandse maatschappij is of indien binnen de landsgrens van Italië wordt gevlogen.

Een veel voorkomende situatie waarbij dit probleem zich voordoet is bij piloten die werkzaam zijn in Italië en in dienst zijn bij een maatschappij waarvan de feitelijke leiding is gevestigd in een ander EU-land. Hierdoor valt het inkomen niet onder het zogenoemde pilotenartikel maar onder het gewone arbeidsartikel. Dit artikel leidt dan tot allerlei vragen zoals:

  • Waar wordt er feitelijk gewerkt?
  • Is er sprake van binnenlandse vluchten?
  • Verblijft u meer dan 183 dagen in het werkland? Heeft uw luchtvaartmaatschappij een vaste inrichting in het werkland?

De antwoorden op deze vragen bepalen of Nederland belasting mag heffen over het Italiaanse inkomen.

Op dit moment procederen wij voor verschillende klanten die zich in deze situatie bevinden. Bent u piloot in Italië en wilt u weten of ook uw situatie hiervoor in aanmerking komt, neemt u dan contact met ons op via onderstaande knop.

Sociale zekerheid
Wanneer u als inwoner van Nederland gaat werken in het buitenland is dit vaak een flinke overgang en blijkt hier vaak meer bij te komen kijken dan oorspronkelijk voorzien. Zo verandert niet alleen uw fiscale situatie maar bent u ook niet meer in Nederland verzekerd. Voor verkeersvliegers binnen de Europese Unie gelden hier speciale regels voor. Team Vervoort kan u precies vertellen welke uitwerking deze regels voor u als verkeersvlieger heeft.

Heeft u vragen over uw sociale zekerheid? Of heeft u andere vragen over uw fiscale situatie, neemt u dan direct contact met ons op via onderstaande knop.

Ik ben piloot in het Verenigd Koninkrijk Engelse vlag

Werkzaam in het Verenigd Koninkrijk
In het geval dat u woonachtig bent in Nederland en werkzaam als verkeersvlieger in het Verenigd Koninkrijk zijn er verschillende gevolgen voor uw belastingen in zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk. Dit ten gevolge van de grensoverschrijdende situatie.

Gevolgen
Voor de belastingheffing in Nederland wordt uitgegaan van het woonplaatsbeginsel. Wanneer u inwoner bent van Nederland kwalificeert u automatisch als binnenlands belastingplichtige. Dit houdt in dat de Belastingdienst in beginsel over uw gehele wereldinkomen zal willen heffen.

Ook het Verenigd Koninkrijk zal in beginsel over de beloningen verkregen voor uw werkzaamheden aldaar verricht als verkeersvlieger willen heffen. Dit leidt ertoe dat in beginsel zowel het Verenigd Koninkrijk als Nederland zullen willen heffen. Om de dubbele belasting te voorkomen wordt het heffingsrecht slechts aan één van de beide landen toegekend. Hoe dit in zijn werking gaat wordt bepaald in het Belastingverdrag Nederland – Verenigd Koninkrijk. 

Belastingverdrag Nederland Verenigd Koninkrijk
Het Belastingverdrag Nederland – Verenigd Koninkrijk vermijdt zowel het heffen van dubbele belasting als het ontgaan van belasting.  Voor werknemers in loondienst zijn speciale regels te vinden in het verdrag. Volgens het arbeidsartikel wordt loon uit dienstbetrekking in beginsel belast in Nederland, tenzij de arbeid in het Verenigd Koninkrijk is verricht. In het artikel is een specifiek lid opgenomen voor wat betrekking personen werkzaam als lid van de bemanning van een luchtvaartuig dat in het internationale verkeer wordt geëxploiteerd. Deze personen zijn (in beginsel) belast in Nederland. In het kader van dit artikel moet de onderneming die het vliegtuig exploiteert wel gevestigd zijn in Nederland of het Verenigd Koninkrijk.

Als u in het Verenigd Koninkrijk werkt voor een luchtvaartmaatschappij die daar niet gevestigd is, of het vliegen vindt enkel plaats in het Verenigd Koninkrijk, dan is het bovenstaande niet op u van toepassing. In dat geval moet aansluiting worden gezocht in het gewone arbeidsartikel. In dit gewone artikel wordt gekeken waar de arbeid wordt verricht. Van belang zijn hierbij onder andere de aantal dagen die u verbleef in het Verenigd Koninkrijk en of de onderneming waarvoor u werkt een vaste inrichting heeft in het Verenigd Koninkrijk.

Team Vervoort is ervaren in het bijstaan van cliënten met de vraag of er Nederlandse belasting betaald moet worden of dat het Verenigd Koninkrijk mag heffen.

Sociale Zekerheid
Wanneer u als inwoner van Nederland gaat werken in het buitenland is dit vaak een flinke overgang en blijkt hier vaak meer bij te komen kijken dan oorspronkelijk voorzien. Zo verandert niet alleen uw fiscale situatie maar bent u ook niet meer in Nederland verzekerd. Voor verkeersvliegers binnen de Europese Unie gelden hier speciale regels voor. Team Vervoort kan u precies vertellen welke uitwerking deze regels voor u als verkeersvlieger heeft.

Gevolgen Brexit
Staatssecretaris Snel van Financiën heeft het conceptbeleidsbesluit (8 maart 2019) met (kortdurend) overgangsrecht in geval van een terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU zonder deal naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin wordt in zijn algemeenheid voor de inkomstenbelasting, loonbelasting, vermindering afdracht loonbelasting (WVA), vennootschapsbelasting en de Algemene wet inzake rijksbelastingen goedgekeurd dat het Verenigd Koninkrijk voor het lopende belastingjaar of lopende boekjaar nog wordt geacht deel uit te maken van de EU. Daarnaast bevat het besluit enkele specifieke goedkeuringen met betrekking tot het anoniementarief en de identificatieplicht in de loonbelasting, de Wet BPM, de omzetbelasting en de conserverende aanslagen in de Invorderingswet. Voor de omzetbelasting kan nog geen nationaal overgangsrecht worden vastgesteld. Hiervoor is het wachten op guidelines van de Europese Commissie die medio maart worden verwacht. Het besluit is op 30 maart 2019 in werking getreden.

Uit dit besluit:

Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen

In de inkomstenbelasting wordt bij kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen rekening gehouden met onder andere negatieve inkomsten uit eigen woning, uitgaven voor inkomensvoorzieningen en persoonsgebonden aftrekposten, voor zover zij deze aftrekposten niet in hun woonland kunnen effectueren. Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen komen ook in aanmerking voor het belastingdeel van de heffingskortingen voor de inkomstenbelasting. Een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is een belastingplichtige die:

a. inwoner is van de EU, de EER, Zwitserland of de BES-eilanden (hierna: de landenkring);

b. voldoet aan de onderworpenheidseis, bedoeld in artikel 7.8, zesde lid, Wet IB 2001; en

c. een inkomensverklaring van zijn woonland verstrekt.

Aangezien de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtige alleen van toepassing is op inwoners van de landenkring, leidt de terugtrekking van het VK uit de EU ertoe dat inwoners van het VK op basis van de Wet IB onder andere niet in aanmerking komen voor eventuele persoonsgebonden aftrekposten en het belastingdeel van de heffingskortingen voor de inkomstenbelasting. De algemene goedkeuring zorgt ervoor dat deze inwoners van het VK voor het gehele belastingjaar 2019 kwalificerende buitenlandse belastingplichtige kunnen blijven.

Voor informatie over de Brexit is naast de websites www.brexitloket.nl en http://www.rijksoverheid.nl/brexit een landingspagina ingericht op http://www.belastingdienst.nl/brexit.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen over uw fiscale situatie, dan kunt u via onderstaande knop direct contact met ons opnemen. 

Ik ben piloot in een ander land binnen de EU Italiaanse vlag

Werkzaam binnen de EU
Wanneer u woonachtig bent in Nederland en werkzaam als verkeersvlieger in een land van de EU heeft dit verschillende fiscale gevolgen voor uw belastingen in Nederland (en het land waar u werkt). Er is namelijk sprake van een grensoverschrijdende situatie.

Gevolgen
Voor de belastingheffing in Nederland wordt uitgegaan van het woonplaatsbeginsel. Wanneer u inwoner bent van Nederland kwalificeert u automatisch voor de Nederlandse wet als binnenlands belastingplichtige. Dit houdt in dat de Belastingdienst in beginsel over uw gehele wereldinkomen zal willen heffen.

Ook het andere land in de EU zal in beginsel over de beloningen opgekomen uit uw werkzaamheden aldaar verricht als verkeersvlieger willen heffen. Om dubbele heffing in deze situatie te voorkomen wordt het heffingsrecht slechts aan één van de beide landen toegekend. Welk land dit is en hoe deze verdeling wordt bepaald is uitgemaakt in het Belastingverdrag Nederland – met het andere EU land. Nederland heeft met veel staten zo’n verdrag om onder andere dit soort problemen te voorkomen.

Belastingverdrag Nederland – EU land
In het Belastingverdrag Nederland – EU-land is een specifiek artikel opgenomen voor arbeid verricht in een andere Staat dan de woonstaat. In dit artikel is een speciale regeling voor piloten die bepaalt dat het inkomen uit werkzaamheden verricht door een inwoner van Nederland ter zake van een dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een luchtvaartuig in ‘internationaal verkeer’ slechts in Nederland belastbaar is, althans dit is het beleid van Nederland*.

*Nederland is met sommige EU landen, bijvoorbeeld Portugal, overeengekomen niet het woonland van de piloot bevoegd is maar het land waar de luchtvaartmaatschappij gevestigd is, bevoegd is.

Hoewel dit op zichzelf een duidelijke bepaling lijkt bestaat er op dit moment toch veel onduidelijkheid en discussie over de uitwerking van deze regeling. Eén van de vragen die daarin speelt is de vraag hoe de term ‘internationaal verkeer’ uitgelegd moet worden in deze context. In het algemeen gaat het dan het vervoer per vliegtuig. Dit vliegtuig moet dan geëxploiteerd worden door een luchtvaartmaatschappij waarvan de werkelijke leiding zich in Nederland of in het andere EU land bevindt. Dit behoeft niet altijd het geval te zijn.

Hierdoor valt het inkomen niet onder het zogenoemde pilotenartikel maar onder het gewone arbeidsartikel. Dit artikel leidt dan tot allerlei vragen zoals:

  • Waar wordt er feitelijk gewerkt?
  • Is er sprake van binnenlandse vluchten?
  • Verblijft u meer dan 183 dagen in het werkland? Heeft uw luchtvaartmaatschappij een vaste inrichting in het werkland?

De antwoorden op deze vragen bepalen of Nederland belasting mag heffen over het buitenlandse inkomen. Team Vervoort heeft de expertise om aan de hand van de antwoorden het land aan te wijzen dat belasting mag heffen

Veel piloten werkzaam in een EU land verrichten namelijk ook werkzaamheden binnen het grondgebied van dat EU land. Denkt u hierbij aan trainingen, domestic flights en stand-by-dagen waarbij u het EU land niet verlaat. Deze werkzaamheden vallen wat Team Vervoort betreft niet onder de reikwijdte van het pilotenartikel. Derhalve dient het heffingsrecht op een andere manier vastgesteld te worden. Dit kan in sommige situaties ertoe leiden dat vergoedingen voor deze werkzaamheden in het EU belast mogen worden en Nederland hiertoe reductie dient te verlenen.

Op dit moment procederen wij voor verschillende klanten van ons over deze vraag. Dit is dus afhankelijk van de inhoud van het betreffende verdrag.

Sociale zekerheid
Wanneer u als inwoner van Nederland gaat werken in het buitenland is dit vaak een flinke overgang en blijkt hier vaak meer bij te komen kijken dan oorspronkelijk voorzien. Zo verandert niet alleen uw fiscale situatie maar bent u ook niet meer in Nederland verzekerd. Voor verkeersvliegers binnen de Europese Unie gelden hier speciale regels voor. Team Vervoort kan u precies vertellen welke uitwerking deze regels voor u als verkeersvlieger heeft.

Heeft u vragen over uw sociale zekerheid? Of heeft u andere vragen over uw fiscale situatie, neemt u dan direct contact met ons op via onderstaande knop.

Ik ben piloot in een ander land buiten de EU

Werkzaam buiten de EU
Wanneer u woonachtig bent in Nederland en werkzaam als verkeersvlieger in een land van buiten de EU heeft dit verschillende fiscale gevolgen voor uw belastingen in Nederland (en het land waar u werkt). Er is namelijk sprake van een grensoverschrijdende situatie.

Gevolgen
Voor de belastingheffing in Nederland wordt uitgegaan van het woonplaatsbeginsel. Wanneer u inwoner bent van Nederland kwalificeert u automatisch voor de Nederlandse wet als binnenlands belastingplichtige. Dit houdt in dat de Belastingdienst in beginsel over uw gehele wereldinkomen zal willen heffen.

Ook het andere land buiten de EU zal in beginsel over de beloningen opgekomen uit uw werkzaamheden aldaar verricht als verkeersvlieger willen heffen. Om dubbele heffing in deze situatie te voorkomen wordt het heffingsrecht slechts aan één van de beide landen toegekend. Welk land dit is en hoe deze verdeling wordt bepaald is uitgemaakt in het Belastingverdrag Nederland – met het niet- EU land. Nederland heeft met veel staten zo’n verdrag om onder andere dit soort problemen te voorkomen. Als er met het betreffende land geen belastingverdrag gesloten is, dan kan gebruik worden gemaakt van het besluit ter voorkoming van dubbele heffing

Belastingverdrag Nederland – niet EU land
In het Belastingverdrag Nederland – niet EU-land is een specifiek artikel opgenomen voor arbeid verricht in een andere Staat dan de woonstaat. In dit artikel is een speciale regeling voor piloten die bepaalt dat het inkomen uit werkzaamheden verricht door een inwoner van Nederland ter zake van een dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een luchtvaartuig in ‘internationaal verkeer’ slechts in Nederland belastbaar is, althans dit is het beleid van Nederland*.

*Nederland is met sommige niet-EU landen, bijvoorbeeld China, overeengekomen niet het woonland van de piloot bevoegd is maar het land waar de luchtvaartmaatschappij gevestigd is, bevoegd is.

Hoewel dit op zichzelf een duidelijke bepaling lijkt bestaat er op dit moment toch veel onduidelijkheid en discussie over de uitwerking van deze regeling. Eén van de vragen die daarin speelt is de vraag hoe de term ‘internationaal verkeer’ uitgelegd moet worden in deze context. In het algemeen gaat het dan het vervoer per vliegtuig. Dit vliegtuig moet dan geëxploiteerd worden door een luchtvaartmaatschappij waarvan de werkelijke leiding zich in Nederland of in het andere niet EU land bevindt. Dit behoeft niet altijd het geval te zijn.

Hierdoor valt het inkomen niet onder het zogenoemde pilotenartikel maar onder het gewone arbeidsartikel. Dit artikel leidt dan tot allerlei vragen zoals:

  • Waar wordt er feitelijk gewerkt?
  • Is er sprake van binnenlandse vluchten?
  • Verblijft u meer dan 183 dagen in het werkland? Heeft uw luchtvaartmaatschappij een vaste inrichting in het werkland?

De antwoorden op deze vragen bepalen of Nederland belasting mag heffen over het buitenlandse inkomen. Team Vervoort heeft de expertise om aan de hand van de antwoorden het land aan te wijzen dat belasting mag heffen

Veel piloten werkzaam in een niet  EU land verrichten namelijk ook werkzaamheden binnen het grondgebied van dat niet EU land. Denkt u hierbij aan trainingen, domestic flights en stand-by-dagen waarbij u het  niet EU land niet verlaat. Deze werkzaamheden vallen wat Team Vervoort betreft niet onder de reikwijdte van het pilotenartikel. Derhalve dient het heffingsrecht op een andere manier vastgesteld te worden. Dit kan in sommige situaties ertoe leiden dat vergoedingen voor deze werkzaamheden in het niet EU belast mogen worden en Nederland hiertoe reductie dient te verlenen.

Op dit moment procederen wij voor verschillende klanten van ons over deze vraag. Dit is dus afhankelijk van de inhoud van het betreffende verdrag.

Sociale zekerheid
Wanneer u als inwoner van Nederland gaat werken in het buitenland is dit vaak een flinke overgang en blijkt hier vaak meer bij te komen kijken dan oorspronkelijk voorzien. Zo verandert niet alleen uw fiscale situatie maar bent u ook niet meer in Nederland verzekerd. Met een beperkt aantal landen van buiten de EU heeft Nederland een verdrag gesloten over de sociale zekerheid. Als er geen verdrag is dan heeft dit tot gevolg dat u zelf uw verzekeringen (met name ziektekosten) dient te regelen. Ook bouwt u geen AOW op in de periode dat u dan in het buitenland werkt.

Heeft u vragen over uw sociale zekerheid? Of heeft u andere vragen over uw fiscale situatie, neemt u dan direct contact met ons op via onderstaande knop.

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025