Werkwijze

Bij onze advisering brengen wij altijd eerst zorgvuldig uw situatie in kaart, beoordelen uw fiscale mogelijkheden en brengen aandachtspunten in beeld. Op basis hiervan verkennen wij de verschillende oplossingsrichtingen die wij vervolgens graag met u bespreken om ze daarna verder uit te werken. Desgewenst kunnen wij u terzijde staan bij het realiseren van de voor u meest geschikte en gekozen oplossing.

Betrokkenheid
Kenmerkend voor onze aanpak is betrokkenheid in ieder stadium van onze dienstverlening. Vanzelf betrokkenheid bij het fiscale vak; wij zijn goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten. Maar minstens zo belangrijk vinden wij onze betrokkenheid bij onze cliënten. Zo weten wij wat voor u van belang is. Hoog in ons vaandel staan communicatie en transparantie. Wij werken zorgvuldig, efficiënt en met een menselijke maat.

Ook realisatie en begeleiding
De fiscale adviezen die wij voor u bedenken, kunnen wij - indien gewenst - ook voor u realiseren of begeleiden.

Second opinion
Als de belangen groot zijn, heeft u wellicht behoefte aan extra zekerheid over een belastingadvies. Team Vervoort biedt u zekerheid door op uw verzoek een second opinion op te stellen. Collegiaal overleg bij de samenstelling van onze eigen adviezen komt aan de orde teneinde invulling te kunnen geven aan het meer ogen-principe.

Kosten
Onze tarieven zijn via de e-mail op te vragen via onderstaand adres.
E-mail: info@teamvervoort.nl

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025