Inzake EasyJet Italië trekt Staatssecretaris pro forma cassatieberoep in

Staatssecretaris trekt het pro forma cassatieberoep tegen de uitspraak van Hof Den Bosch inzake easyJet Italië in

De Hoge Raad heeft ons op 23 april 2019 laten weten dat de Staatssecretaris het ingestelde cassatieberoep in de zaak van de verkeersvlieger die voor easyJet Italië werkt heeft ingetrokken. Dit betekent dat Team Vervoort de zaak definitief gewonnen heeft.

Voor u als piloot heeft dit tot gevolg dat Nederland over uw Italiaanse inkomen een reductie ter voorkoming van dubbele belasting dient te verlenen. Voor oude jaren zal de belastingdienst dit alleen doen als u bezwaar heeft aangetekend.

Hoe de belastingdienst in de toekomst (dus vanaf het jaar 2020) zal reageren op deze uitspraak is nog onduidelijk. Het Hof heeft in de uitspraak opgemerkt dat piloten in vergelijkbare situatie zich in een weinig benijdenswaardige positie bevinden. Immers het inkomen dat toe te rekenen is aan het werk dat niet in en boven Italië verricht wordt, is in principe in Nederland belast. Alleen omdat de inspecteur een tegemoetkoming verleent die inhoudt dat alle werkzaamheden worden geacht in Italië plaats te vinden, wordt de volledige vermindering van dubbele belasting toegekend. Het Hof schrijft in de uitspraak dat het probleem wordt veroorzaakt door Italië die de heffingsrechten uitoefent tot buiten de grenzen van het belastingverdrag. “In dat probleem en de door partijen benoemde moeizame bilaterale contacten tussen de belastingautoriteiten van Nederland en Italië kan echter in redelijkheid geen grond worden gevonden voor een alternatieve uitlegging van het verdrag” aldus het Hof in overweging 5.22.

In het najaar 2019 heeft Team Vervoort een regulier overleg gepland met de belastingdienst. Wij zullen de verdere gang van zaken inzake het verdrag Nederland-Italië dan aan de orde stellen.

Oproep

Bent u een easyJet piloot werkzaam in Italië? Neemt u dan vooral contact met ons op. Wij kunnen uw belangen dan vertegenwoordigen in het overleg dat wij voeren met de belastingdienst. Daarnaast kunnen wij u als cliënt op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de standpunten die wij cliënten adviseren in te nemen bij het indienen van hun aangiften inkomstenbelasting

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025