mr. Marijke Vervoort

mr. Marijke Vervoort RB

Lid van het Register Belastingadviseurs

fiscalist en civilist

“Het ontwikkelen van een doeltreffende oplossing is altijd weer uitdagend. Van nature doe ik dat zeer doelgericht. Van mijn vader Theo heb ik geleerd hoe belangrijk het is om met elkaar over de kwestie te praten. Hij zei dat je bij wijze van spreken om het probleem moet dansen. Dan komt de beste oplossing vanzelf.”

 • estate planningstructuren
 • juridische advisering reorganisaties, fusies en bedrijfsopvolging
 • internationaal belastingrecht

e-mail: m.vervoort@teamvervoort.nl

LinkedIn

mr. Frank Drost

mr. Frank Drost

 

notarieel jurist

"Een advies moet goed toegespitst zijn op de situatie, inhoudelijk juist zijn en een behoorlijke houdbaarheidsdatum hebben. Vakkennis is daarbij natuurlijk van groot belang. Maar minstens zo belangrijk is het om klanten goed mee te nemen in het proces en hen duidelijk te informeren over keuzes en consequenties. De keuzes zijn immers vaak nog jarenlang bepalend.”

 • aangifte erf- en schenkbelasting
 • juridische advisering nalatenschapsplanning
 • juridische advisering bedrijfsopvolging

e-mail: f.drost@teamvervoort.nl

drs. Jan Jaap Oskam

drs. Jan Jaap Oskam

 

fiscaal econoom

"In de wereld van belastingen wordt veel teruggekeken. Bij financiële fiscale planning kijken we juist vooruit en organiseren we daarvoor voorzieningen. Vragen die daarbij spelen: Wat zijn de financiële gevolgen van een overlijden? Wat betekenen keuzes bijvoorbeeld voor de kasstroom over twintig jaar? Fiscaliteit moet daarbij mijns inziens niet leidend zijn, maar is wel een goed hulpmiddel, dat kan helpen om inzicht te krijgen en beslissingen te nemen."

 • financiële fiscale planning particulieren en ondernemers
 • algemene fiscale praktijk
 • nalatenschapsplanning

e-mail: jj.oskam@teamvervoort.nl

drs. Rein Vervoort

drs. Rein Vervoort

 

manager operatie

"Bij Team Vervoort is de rol van de  traditionele invulling van het office management vervangen door een dynamische en flexibele rol. Strategisch inzicht in combinatie met een hands-on mentaliteit zijn daarbij essentieel. Mijn doel is integraal onderdeel te zijn van een organisatie met een duidelijke visie en lef zodat ik kan bijdragen aan een duurzame groei in een veranderende omgeving."

 • operationele aansturing kantoor 
 • communicatie externe en interne stakeholders 
 • verantwoordelijk technologische ontwikkelingen
 • sales & marketing

 e-mail r.vervoort@teamvervoort.nl

mr. Simone Sikkens

mr. Simone Sikkens RB

Lid van het Register Belastingadviseurs

fiscalist en notarieel jurist

"Het doorgronden van wensen en vragen van cliënten en op basis daarvan een helder advies samenstellen waar de cliënt mee is geholpen, is voor mij de belangrijkste drijfveer in dit vak. Goed luisteren, een pragmatische insteek en gedegen vakkennis vind ik daarbij van groot belang. Plezier in het vak maakt voor mij het plaatje compleet."

 • fiscaal juridische advisering van particulieren, directeur groot aandeelhouders, stichtingen en verenigingen
 • fiscale advisering grensoverschrijdend werken
 • estate planning, personen- en familierecht, fiscaal juridische advisering echtscheiding

 e-mail s.sikkens@teamvervoort.nl

Eveline Fonk-Kramer RB

Eveline Fonk-Kramer RB

Lid van het Register Belastingadviseurs

fiscalist

"Mijn passie in mijn werk is het contact met cliënten. Naar volle tevredenheid behulpzaam kunnen zijn en cliënten inzicht te geven, effectief, praktisch en klantgericht. Team Vervoort is een goed op elkaar ingesteld team, waardoor ik mij hier thuis voel en met mijn collega’s kan waarmaken waar ik voor wil staan."

 • nationale adviespraktijk
 • internationale aangiftepraktijk

 e-mail e.fonk@teamvervoort.nl

mr C. Steenken

mr. Christiaan Steenken

fiscalist en civilist

"Niets is zo veranderlijk in het recht als het belastingrecht. Hiervoor is een proactieve houding van uw adviseur van groot belang. Als adviseur vind ik het belangrijk om deze wijzigingen vroegtijdig te herkennen en hierop te anticiperen. Persoonlijk contact is daarbij van grote waarde.

Door mijn grote enthousiasme voor de luchtvaart houd ik mij binnen Team Vervoort voornamelijk bezig met de fiscaliteit van verkeersvliegers werkzaam in het buitenland.

Naast mijn werkzaamheden bij Team Vervoort ben ik tevens werkzaam als verkeersvlieger bij de KLM."  

 • algemene fiscale praktijk
 • fiscale advisering grensoverschrijdend werken
 • internationale aangiftepraktijk

 e-mail c.steenken@teamvervoort.nl

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025