Dossier Coronavirus: Sociale zekerheid

Beleidsregel werktijdverkorting ingetrokken Bijgewerkt op 29 maart 2020, 19.15 uur De werktijdverkorting-regeling (wtv-regeling), die is opgenomen in de Beleidsregel ontheffing verbod van werktijdverkorting 2004, heeft als doel werkgevers in staat te stellen hun personeel te behouden als ze tijdelijk te maken krijgen met een fors werkurenverlies door een calamiteit die buiten het normale bedrijfsrisico valt. De uitbraak van het coronavirus is zo’n calamiteit. Dit heeft sinds die uitbraak geleid tot een ongekend groot beroep op deze regeling (bij het intrekken van de ...
Lees Verder

Geen gevolgen voor sociale zekerheid bij thuiswerken in andere EU-lidstaat

Veel mensen werken door het coronavirus tijdelijk thuis. Dat kan in een ander EU-land zijn dan waar zij normaal gesproken werken. Dit heeft geen gevolgen voor de sociale verzekering. Er hoeft in deze situatie niets geregeld te worden. Dat meldt Forum Salaris van de Belastingdienst. Deze regel geldt voor mensen die in de normale situatie over de grens wonen of werken in de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. Meer informatie staat op de internetsite van ...
Lees Verder

Extra fiscale en economische maatregelen vanwege het coronavirus

De fiscale maatregelen zijn: Invorderings- en belastingrente tijdelijk naar 0,01% Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01% voor alle belastingschulden. Omdat het uitvoeringstechnisch niet mogelijk is het percentage naar 0% te verlagen, wordt het percentage vastgesteld op 0,01%. Ook het percentage ...
Lees Verder

Echtscheiding & eigen woning (de ‘cirkelconstructie’)

Bij een echtscheiding zijn naast de fiscale regels voor aftrek van rente en kosten van de eigenwoninglening ook de gemaakte afspraken in het echtscheidingsconvenant zeer belangrijk. Een verkeerde of onduidelijke formulering in het convenant kan de gewenste aftrek van rente van de eigenwoningschuld beperken. Om rente in aftrek te kunnen brengen geldt niet alleen de voorwaarde van het betalen van de rente, maar moeten de rentekosten ook op de betalende partner drukken. Dat is het geval als de betaling geschiedt ...
Lees Verder
CONTACT
Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025
Spring naar toolbar