Mogelijke aanspassing belastingverdrag NL – D

Mogelijke aanpassing belastingverdrag Nederland – Duitsland/Overige knelpunten ten aanzien van buitenlands belastingplichtige Het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland wordt mogelijk aangepast ten aanzien van het pensioenartikel in verband met bepaalde Duitse socialezekerheidsuitkeringen waar dit artikel ook op ziet. Dat schrijft Staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de toezending van het rapport fiscale knelpunten van grensarbeiders. Indien bepaalde Duitse socialezekerheidsuitkeringen, het zogenaamde Krankengeld en Elterngeld, op jaarbasis 15.000 euro of lager zijn, is het heffingsrecht toegewezen ...
Lees Verder

Partnerpensioen en samenlevingscontract

Partnerpensioen en samenlevingscontract Ongehuwde en ongeregistreerde partners gaan er vaak vanuit dat zij recht hebben op partnerpensioen. Dit is echter lang niet altijd juist. Hoewel sommige pensioenregelingen de eis stellen dat partners gehuwd of geregistreerd zijn, kennen de meeste regelingen ook een partnerpensioen voor ongehuwde en ongeregistreerde partners. Er worden echter ook dan altijd nadere voorwaarden gesteld aan het partnerschap van de samenwoners. En deze voorwaarden kunnen per pensioenregeling uiteenlopen. Zo kan vereist zijn dat de samenleving een half jaar ...
Lees Verder

Wetsvoorstel tot verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 1 januari 2021

Wetsvoorstel tot verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 1 januari 2021 De regering heeft onlangs een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer waarin de verdeling van pensioen bij echtscheiding anders wordt geregeld dan nu het geval is. De regeling zou vanaf 1 januari 2021 moeten gelden. Volgens de huidige Wet verevening pensioenrechten bij scheiding krijgt de ex-partner[1] in beginsel een recht op ouderdomspensioen waarbij de uitbetaling afhankelijk is van het leven van de andere partner. Opgebouwde partnerpensioen wordt volgens de ...
Lees Verder

Prinsjesdag 2019 Register Belastingadviseurs special

Het Belastingpakket met fiscale maatregelen voor 2020 bestaat uit de volgende zes wetsvoorstellen: 1. Belastingplan 2020 (Kamerstuk 35302) 2. Overige fiscale maatregelen 2020 (Kamerstuk 35303) 3. Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord (Kamerstuk 35304) 4. Wet bronbelasting 2021 (Kamerstuk 35305) 5. Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven (Kamerstuk 35306) 6. Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten (Kamerstuk 35307) Het Belastingpakket 2020 is zo veel mogelijk beperkt tot maatregelen die met ingang van 1 januari 2020 in werking moeten treden of ...
Lees Verder

Prinsjesdag 2019

Het Belastingplan 2020 en overige Prinsjesdagstukken zijn op dinsdag 17 september 2019 om 15.15 uur door minister Hoekstra aangeboden aan de Tweede Kamer. Hieronder volgt een overzicht van de wetsvoorstellen uit het pakket Belastingplan 2020. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/miljoenennota-en-andere-officiele-stukken Belastingplan 2020: - Snellere invoering tweeschijvenstelsel - Verhoging algemene heffingskorting - Verhoging arbeidskorting - Verlaging zelfstandigenaftrek per 2020 - Hoge tarief vpb niet verlaagd - Effectieve tarief innovatiebox verhoogd naar 9% - Liquidatie- en stakingsverliesregeling aangepast - Betalingskorting voor de Vpb afgeschaft ...
Lees Verder
Aan het laden...
CONTACT
Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025
Spring naar toolbar