Welke bedrijfsstructuur?

Bij het starten, kopen, verkopen of samenvoegen van een bedrijf speelt altijd de vraag welke rechtsvorm het beste past. Deze is immers van invloed op het risico dat u loopt maar bepaalt ook uw belastingverplichtingen. Team Vervoort adviseert (aanstaande) ondernemers op fiscaal gebied. Wij kunnen u uitleggen wat uw mogelijkheden zijn, welke fiscale en juridische aandachtspunten hierbij gelden en de daarbij horende documenten en aangiftes verzorgen.

Aankoop bedrijf
Veel mensen dromen van een eigen bedrijf. Dagelijks starten mensen op de eigen zolder of achterkamer, om van daaruit succesvol door te groeien. Anderen kiezen voor de aankoop van een bestaand bedrijf (Management Buy In) of besluiten om zich in te kopen in het bedrijf waar ze al werken (Management Buy Out). En dan zijn er nog de vele ondernemers die meerdere grote en kleine bedrijven naast elkaar hebben en voortdurend nieuwe kansen zien. Wat voor een ondernemerstype u ook bent, u zult altijd te maken hebben met fiscale gevolgen. Met kennis van zaken, kunt u uw belastingdruk verlagen en voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan.

Verkoop bedrijf 
Bij een bedrijfsverkoop zijn de fiscale consequenties van de verkoop altijd een belangrijk aandachtspunt. Dit vergt een gedegen voorbereiding. Als u zich niet goed laat informeren en adviseren wordt de blijdschap over een hoge verkoopsom vaak al snel getemperd door een hoge belastingafdracht over de behaalde winst. Als onderdeel van de verkoopvoorbereiding kan Team Vervoort de fiscale gevolgen in kaart brengen en u gericht adviseren.

Bedrijfsopvolging 
Er bestaan allerlei faciliteiten om een bedrijfsoverdracht fiscaal geruisloos te laten verlopen. Omdat deze faciliteiten vaak aan termijnen zijn gebonden, is het van belang om dit een aantal jaren vooruit te plannen. Het regelen van uw bedrijfsopvolging is ook van belang voor het geval u plotseling komt te overlijden. Dit kunt u bijvoorbeeld regelen met een testament, maar ook door opname van een verblijvens- en overnemingsbeding in het maatschap- of vennootschapscontract. Of – bij een bv – via het certificeren van de aandelen in een stichting administratiekantoor.

Fusie en overname
Bij een overname heeft u doorgaans verschillende mogelijkheden. Neemt u aandelen van een B.V.? Koopt u onderdelen van het bedrijf via een activa/passiva transactie? Of kiest u voor een holdingstructuur met werkmaatschappij? De gekozen structuur kan van invloed zijn op de prijs, maar ook op uw onderhandelingspositie en financiële planning. Vooraf dient u een goed beeld te hebben van het fiscaal regime waaronder de nieuwe onderneming valt. Naast de wijze waarop u een bedrijf overneemt of samenvoegt, zijn er doorgaans ook de kosten van de overname zelf, waar u op verschillende manieren mee om kunt gaan.

Familie-overnames
Bij overnames binnen de familie kijkt de belastinginspecteur extra kritisch mee naar de overeengekomen prijs. Dit om te voorkomen dat er sprake is van een verkapte schenking. Om problemen achteraf te voorkomen leggen we bij familie-overnames vooraf de gekozen opzet en de prijs aan de belastinginspecteur voor.

Samenwerking
Een team kan veel meer voor elkaar krijgen dan een individu. Maar hoe verdeelt en verrekent u de inzet, kosten, opbrengsten en risico’s? Ook bij samenwerkingsverbanden is het noodzakelijk om een overeenkomst te hebben, waarin onvoorziene zaken, zoals overlijden, arbeidsongeschiktheid en dergelijke, goed geregeld zijn. 
Kiest u voor de eenmanszaak, een vennootschap onder firma, een maatschap of een besloten vennootschap? Aan iedere vorm zitten diverse haken en ogen. Elke vorm heeft zijn eigen fiscale aandachtspunten. Team Vervoort kan u u adviseren om hierover een goed besluit te nemen. Wij kennen de verschillende mogelijkheden en de fiscale regels en kunnen goed toelichten wat dit voor u betekent. Altijd maken wij een overeenkomst op maat.

Vragen die wij voor u kunnen beantwoorden:

 • Welke rechtsvorm is fiscaal het gunstigst? Een eenmanszaak, een vennootschap onder firma, een maatschap of een besloten vennootschap?
 • Hoe regelen wij aansprakelijkheid? 
 • Hoe moeten onze statuten er uit zien?
 • Hoe organiseren wij een toetreding van een nieuwe partner tot onze vof correct en handig? 
 • Is het mogelijk activiteiten te ondernemen vanuit een stamrecht bv? 
 • Welke kosten zijn fiscaal wel of beperkt aftrekbaar en welke zijn niet aftrekbaar?
 • Is het verstandig in een vroeg stadium een eigen bv op te richten? 
 • Is de btw te verrekenen van adviseurs en andere dienstverleners die betrokken zijn bij de aankoop?
 • Beïnvloedt het tempo waarop ik mijn bedrijf overdraag (geleidelijk of ineens) de hoogte van de stakingswinst? 
 • Moet ik bij staking van mijn onderneming ook rekening houden met overdrachtsbelasting? 
 • De verkopende partij kan de verkoop niet financieren. Nu spreken wij over verhuren of huurkoop. Welke oplossing is fiscaal gunstiger? 
 • Hoe liquideer ik mijn vennootschap?

Diensten

 • adviseren over en opstellen ondernemingsstructuur en rechtsvorm: vof, maatschap, stichting, vereniging, samenwerkingsverband, bv, nv.
 • adviseren en begeleiding richting fiscus
 • adviseren over de inhoud van statuten
 • optimaliseren van de civiel- en fiscaal juridische positie van bedrijfsstructuren met bv’s
 • fiscaal-juridische advisering bij fusie, reorganisatie, bedrijfsopvolging, -overname en staking
 • inrichting overnametraject
 • opstellen samenwerkingsovereenkomst, verblijvings- en ondernemingsbeding
 • verzorgen aangifte
 (inkomsten-, vennootschapsbelasting, schenk- en erfbelasting)
 • verzorgen rapportages
 t.b.v. jaarrekening
 • verzorgen van liquidatie vennootschap

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025