Algemene voorwaarden

Voor onze dienstverlening gelden de ‘Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachten verleend aan een belastingadviseur die is ingeschreven bij het Register Belastingadviseurs’, zoals op 10 juli 2018 gedeponeerd bij Rechtbank Midden-Nederland onder nummer 159/2018). Een exemplaar van deze voorwaarden zal u op verzoek worden toegezonden. U kunt onze voorwaarden via de knop hiernaast downloaden. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025