Algemene voorwaarden

De levering van onze diensten geschiedt op basis van de algemene voorwaarden. Een exemplaar van deze voorwaarden zal u op verzoek worden toegezonden. U kunt via onderstaande button de leveringsvoorwaarden downloaden. 
 
Onze algemene voorwaarden stemmen overeen met de voorwaarden van het Register Belastingadviseurs, die op 10 juli 2018 bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht onder nummer 159/2018 zijn gedeponeerd.

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
t 023 542 21 24
f 023 542 22 09
e info@teamvervoort.nl
i www.teamvervoort.nl

Proclaimer
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025