easyJet hoger beroepsprocedure

Team Vervoort vertegenwoordigt easyJet piloot Frankrijk in hoger beroepsprocedure bij Gerechtshof Amsterdam

 Team Vervoort vertegenwoordigt een easyJet piloot die werkzaam was in Frankrijk en woonachtig in Nederland in een rechtszaak. Op 2 september jl. vond de mondelinge behandeling plaats bij het Gerechtshof Amsterdam van de hoger beroepsprocedure die Team Vervoort had ingesteld tegen de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 11 februari 2019. Zie onze eerdere nieuwsberichten:

Team Vervoort en easyJet piloot Frankrijk bij Rechtbank Noord-Holland en Team Vervoort in hoger beroep tegen uitspraak Rechtbank Noord-Holland

Nederland of Frankrijk heffingsbevoegd?

De vraag die in de procedure centraal staat is of Frankrijk dan wel Nederland heffingsbevoegd is over het Franse arbeidsinkomen in 2014.

Standpunt Belastingdienst

De Belastingdienst meent dat Nederland heffingsbevoegd is over het volledige arbeidsinkomen. Dit op grond van artikel 15 lid 3 van het belastingverdrag Nederland-Frankrijk (‘Verdrag’). Dit artikel bepaalt dat Nederland heffingsbevoegd is over het inkomen verkregen door een inwoner van Nederland ter zake van een dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een luchtvaartuig in internationaal verkeer.

Standpunt Team Vervoort

Team Vervoort meent dat er een splitsing in het arbeidsinkomen moest worden aangebracht: Nederland is heffingsbevoegd over het arbeidsinkomen toerekenbaar aan de internationale werkdagen en Frankrijk is heffingsbevoegd over het arbeidsinkomen toerekenbaar aan de nationale Franse werkdagen (salary split). Voor de volle werkdagen die de piloot in Frankrijk werkzaam was (zoals stand-by dagen en trainingsdagen in Frankrijk alsmede binnenlandse Franse vluchten; hier een aanzienlijk deel van de werkzaamheden) is volgens Team Vervoort geen sprake van een dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een vliegtuig in internationaal verkeer. In dat geval kan niet voldaan zijn aan artikel 15 lid 3 van het Verdrag. Nu ook lid 2 niet van toepassing is dient daarom een salary split plaats te vinden.

Team Vervoort stelt in de procedure bij het Gerechtshof Amsterdam dat om verschillende redenen niet voldaan is aan artikel 15 lid 3 van het Verdrag.

Het Verdrag bevat geen definitie van de term internationaal verkeer. De Rechtbank Haarlem stelde dat het begrip internationaal verkeer daarom uitgelegd moest worden volgens artikel 7.3 Wet inkomstenbelasting 2001. Dit artikel betreft de vrijstelling vervoer in het internationaal verkeer voor buitenlands belastingplichtigen.

Team Vervoort stelt in de hoger beroepsprocedure onder meer dat de Nederlandse wet geen definitie bevat van de term internationaal verkeer. Artikel 7.3 Wet IB 2001 is bedoeld voor de in het buitenland woonachtige ondernemer in een specifieke situatie en niet voor een in Nederland woonachtige piloot.

Ook zal, indien artikel 7.3 Wet IB 2001 wordt toegepast op de onderhavige verdragssituatie, alleen Nederland in aanmerking kunnen komen voor nationaal verkeer. De letterlijke uitleg volgens artikel 7.3 sluit nationaal verkeer in een andere staat (hier Frankrijk) volledig uit. Met het Hof is van gedachten gewisseld over de uitleg van de term internationaal verkeer waarbij het overschrijden van landsgrenzen een belangrijk element bleek.

Team Vervoort meent daarnaast dat er bij de dagen waarop niet gevlogen werd en grondactiviteiten in Frankrijk werden verricht geen sprake is van verkeer.

Team Vervoort stelt dat voor het begrip internationaal verkeer aangesloten moet worden bij de gewone betekenis van deze term. Dat wil zeggen dat sprake moet zijn van activiteiten waarbij landsgrenzen worden overschreden.

Team Vervoort heeft het Gerechtshof verzocht om, indien mogelijk, bij de uitspraak onderscheid te maken tussen binnenlandse vluchten (verkeer) en grondactiviteiten (geen verkeer).

Bent u een piloot met standplaats in Frankrijk, Spanje of Luxemburg en heeft u volle dagen in Frankrijk, Spanje of Luxemburg gewerkt? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Indien u als piloot standplaats hebt (gehad) in Frankrijk, Spanje of Luxemburg en u hebt in een belastingjaar volle dagen in Frankrijk, Spanje of Luxemburg gewerkt, neemt u dan contact met Team Vervoort op. Wij kunnen dan voor u beoordelen of deze rechtszaak ook op uw situatie van toepassing is. Indien Team Vervoort gelijk krijgt kan dit voor u tot een aanzienlijke belastingbesparing leiden.

U kunt ons bereiken op 023 – 542 21 24 of via de email info@teamvervoort.nl. Wij wisselen graag van gedachten met u over uw situatie.

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025