Team Vervoort vertegenwoordigt easyJet piloot Frankrijk in beroepsprocedure bij Rechtbank Haarlem

Vandaag heeft bij de Rechtbank Haarlem de mondelinge behandeling plaatsgevonden inzake easyJet Frankrijk waarbij Team Vervoort een piloot vertegenwoordigde die in 2014 in Nederland woonde en werkte bij easyJet Frankrijk met standplaats Parijs. De vraag die centraal stond is welke Staat bevoegd is om te heffen over het Franse arbeidsinkomen over het jaar 2014. Team Vervoort is van mening dat er een splitsing in het arbeidsinkomen moet worden aangebracht: Nederland is heffingsbevoegd over het arbeidsinkomen toerekenbaar aan de internationale dagen en Frankrijk is heffingsbevoegd over het arbeidsinkomen toerekenbaar aan de nationale dagen. De belastingdienst meent dat Nederland heffingsbevoegd is over het volledige arbeidsinkomen

Nu de uitkomst van deze zaak voor veel meer piloten van belang is die eveneens werkzaam zijn in het buitenland en in Nederland wonen informeren wij u graag middels dit nieuwsbericht over de ontwikkelingen. Ter volledigheid bespreken we hieronder kort de feiten in deze zaak.

De feiten
De belastingplichtige is woonachtig in Nederland en werkt als piloot voor easyJet Frankrijk. Zijn werkzaamheden verricht hij vanuit zijn standplaats Charles de Gaulle, Parijs. Vast staat dat Nederland heffingsbevoegd is over de beloning toerekenbaar aan de dagen dat de verkeersvlieger werkzaamheden verrichtte als verkeersvlieger buiten de landgrenzen van Frankrijk (internationale vluchten). Dit op grond van artikel 15 lid 3 van het Belastingverdrag Nederland – Frankrijk. De discussie spitst zich in deze zaak toe op het arbeidsinkomen dat toerekenbaar is aan de dagen dat de easyJet piloot enkel werkzaamheden in Frankrijk verrichtte (stand-by dagen, trainingsdagen en binnenlandse vluchten in Franrkijk). Deze dagen worden ook wel Franse domestic days genoemd.

Bevoegdheidsregels
De hoofdregel is dat het woonland bevoegd is te heffen over het wereldinkomen, ongeacht waar dit is verdiend.

Voor piloten geldt een bijzonder artikel. Artikel 15 lid 3 van het verdrag Nederland-Frankrijk bepaalt dat Nederland heffingsbevoegd is over het inkomen dat toerekenbaar is aan werkzaamheden verricht in het internationale verkeer. Team Vervoort meent dat de Franse domestic days hier niet onder vallen en heeft dit standpunt vandaag in de zitting nader toegelicht. Team Vervoort meent dat de definitie internationaal verkeer naar de normale betekenis van het woord moet worden uitgelegd. Nu bij de Franse domestic days geen landsgrenzen worden overschreden is er geen sprake van internationaal verkeer. De belastingdienst meent dat de Franse domestic days onder het internationale verkeer vallen. Een argument van de belastingdienst is dat vliegtuigen van easyJet doorgaans in het internationale verkeer worden ingezet en daarom sprake is van internationaal verkeer. Team Vervoort meent dat de vluchtgeschiedenis van een vliegtuig niet bepaalt of sprake is van internationaal verkeer en daarbij dus niet van belang is voor de vraag welk land heffingsbevoegd is over het arbeidsinkomen van de piloot.

Nu Nederland niet heffingsbevoegd is over het inkomen toerekenbaar aan de Franse domestic days (standpunt Team Vervoort) is de hoofdregel dat Frankrijk heffingsbevoegd is tenzij artikel 15 lid 2 van toepassing is. Deze uitzondering bestaat uit drie cumulatieve eisen:

  1. Er moet minder dan 183 dagen in Frankrijk verbleven zijn, en
  2. De beloning wordt betaald door of namens een werkgever die geen inwoner is van Frankrijk, en
  3. Het salaris komt niet ten laste van een vaste inrichting van easyJet in Frankrijk

Alleen wanneer aan alle drie deze eisen wordt voldaan komt het heffingsrecht aan Nederland toe.

Vaststaat dat de easyJet piloot minder dan 183 dagen in Frankrijk verbleef zodat aan het eerste vereiste voldaan is. De zaak is vervolgens toegespitst op de resterende twee vereisten. Team Vervoort meent dat aan beide eisen niet is voldaan. easyJet Frankrijk heeft een vaste inrichting in Frankrijk. De werkzaamheden van de easyJet piloot worden verricht ten behoeve van de vaste inrichting. Daarnaast vormt de vaste inrichting een zelfstandig onderdeel van de onderneming, tevens ingeschreven in de Franse kamer van koophandel met vestigingsplaats Parijs. Dit zelfstandig deel van de onderneming is aan te merken als de materiële werkgever. Er bestond een gezagsverhouding tussen de materiele werkgever en de easyJet piloot. Het loon is betaald door deze Franse werkgever vanaf een Franse bankrekening. De inspecteur meent dat er geen sprake is van een vaste inrichting. Daarnaast zou in zijn optiek geen sprake zijn van een Franse werkgever.

Op welke termijn kunnen we de uitslag verwachten?
Wij verwachten de uitspraak in de loop van januari. Mochten er voor die tijd nog ontwikkelingen plaatsvinden dan zullen wij deze direct op onze website publiceren. Mocht u via de e-mail hiervan op de hoogte gehouden worden dan kunt u zich inschrijven op onze nieuws-update hierover. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@teamvervoort.nl. Vermeld in het onderwerp: ‘nieuwsupdate uitspraak Rechtbank Haarlem easyJet’. U kunt ook het contactformulier op onze website gebruiken.

 

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025