Welke rechtsvorm moeten wij kiezen?

Samen met een partner, die ik via via ken, wil ik een lopende zaak overnemen. Voor deze zaak hebben we elkaar nodig; ieder heeft zijn eigen expertise. Mijn verwachting is dat we wel uit de samenwerkingsovereenkomst komen. Wat ik ingewikkelder vindt, is dat er ook een investering nodig is van ongeveer € 150k die ik deels bewerkstel uit eigen geld.

Het idee is dat we allebei fulltime gaan werken in de zaak. Wij willen hier ook allebei een inkomen uit genereren. De omzet zal iets van 250 - 300k zijn en een gemiddelde winst van 40 – 50k de afgelopen jaren. Met onze ideeën verwachten we een omzetgroei naar 4-500k. Welke rechtsvorm zouden we nu moeten kiezen: een vof, bv of nog een andere vorm? Ik vind dat lastig in te schatten.

Advies
Er kan gekozen worden voor de vof vanwege het fiscale voordeel. Omzetten naar een bv kan in latere jaren fiscaal geruisloos geschieden. Als de aansprakelijkheid een issue is dan zou wellicht een bv beter passen. Immers bij een vof zijn de firmanten hoofdelijk aansprakelijk.
De inbreng van eigen middelen kan op verschillende wijze geschieden. Een kapitaalstorting in de vof waarbij nadere afspraken worden gemaakt over de vergoede rente. Het bedrag kan ook geleend worden. Als er sprake is van een bv dan ligt een lening meer voor de hand. Echter, de fiscale jurisprudentie zou tot gevolg kunnen hebben dat de lening als onzakelijk wordt aangemerkt. Fiscaal wordt de lening dan behandeld als eigen vermogen.

Voor 5 tot 10 jaar
Mijn zakenpartner is jonger en vindt het belangrijk dat er een vorm van toekomst is. Anders wordt de overstap vanuit zijn werkpositie te groot. Zelf wil ik me na 5-10 jaar terugtrekken. Met andere woorden: ik geef dus een kans aan een toekomstige jonge ondernemer. Is het slim in dit geval gebruik te maken van aandelen? Begin je dan gelijk met ieder 50% of is een groeimodel beter?

Advies
Bij de winstverdeling van een vof kan worden gekozen om eerst de beloning voor arbeid vast te stellen waarna de winstverdeling zal plaatsvinden. Deze behoeft dan niet gelijk te zijn; het is een inverdienregeling. De beloning voor arbeid behoort wel tot de fiscale winst van de firmant.

Reële rente
Op het moment dat ik mij terugtrek, hoe ga je dan om met die aandelen - misschien certificaten? - en met het financieringinvesteringsdeel welke ik er van privévermogen in stop. Daarbij denk ik aan 50 k. Hoe ga ik daar slim mee om? Moet ik daar rente voor vragen en aflossing? Wat is dan een reëel rentepercentage tegenwoordig? Als ik een financiering wil vragen, betaal je gauw 8%. Maar moet je dat dan ook voor je privé-investering vragen?

Advies
De aandelen wordt verkocht en de koopsom wordt schuldig gebleven. Hiervoor dienen schriftelijk afspraken te worden gemaakt waarbij rente en aflossing vastliggen. Als zekerheid kunnen de aandelen worden verpand. Hoe hoger het risico, hoe hoger de rente. Het percentage dient zakelijk te worden bepaald. Welke percentage zou de markt vragen? Als dat 8% is, dan is 8% zakelijk.

Uitkoop kan ook op andere manieren geschieden. De aandelen kunnen worden omgezet in cumulatieve preferente aandelen waardoor er sprake is van een interne financiering. De winst kan dan gebruikt worden om een vaste vergoeding te betalen en in gedeelten de aandelen in te kopen.

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025