Woonplaats NL of VS?

Woonplaats niet in de VS maar in Nederland aldus de Hoge Raad 

Hoge Raad, 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2420

Wat waren de feiten?

X, die de Nederlandse nationaliteit heeft, bezit in de VS een auto, bankrekeningen, staat daar 7 jaar ingeschreven, verblijft daar regelmatig en heeft een geldig visum om daar te werken. Hij maakt ook regelmatig gebruik van een appartement(en) in Nederland. 

Hof en Hoge Raad

In geschil is de woonplaats van belanghebbende, die zowel een band met Nederland als de Verenigde Staten heeft. Hof Den Haag oordeelt in de eerste plaats dat belanghebbende voor de toepassing van de Nederlandse wet (AWR) inwoner van Nederland is, omdat belanghebbende in de onderhavige jaren een duurzame band van persoonlijke aard had met Nederland.

Vervolgens beoordeelt het Hof of belanghebbende ook voor de toepassing van het belastingverdrag Nederland-Verenigde Staten als inwoner van Nederland heeft te gelden. Anders dan belanghebbende stelt, is hij niet als inwoner daadwerkelijk in de Amerikaanse belastingheffing betrokken. Het Hof onderzoekt vervolgens aan welke criteria het Amerikaanse belastingrecht voor natuurlijke personen onbeperkte belastingplicht verbindt. Het Hof komt tot de conclusie dat belanghebbende onvoldoende feiten en omstandigheden heeft bewezen om te kunnen oordelen dat hij op grond van één van de bedoelde criteria in de Verenigde Staten aan belasting was onderworpen in de zin van art. 4 lid 1 van het verdrag. Belanghebbende is daarom voor de toepassing van het verdrag uitsluitend als inwoner van Nederland aan te merken. Aan de tiebreakbepaling van art. 4 lid 2 van het verdrag wordt niet toegekomen.

De Hoge Raad bevestigt de visie van het Gerechtshof.

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025