Woning van uitgezonden werknemer kwalificeert als eigen woning ondanks bruikleenovereenkomsten

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat de woning van belastingplichtige een eigen woning in de zin van de uitzendregeling is. Het feit dat de woning op grond van bruikleenovereenkomsten ter beschikking stond aan derden deed daaraan niet af.

Wat waren de feiten?
X heeft een eigen woning. Van 7 november 2007 tot en met 23 september 2014 is X door zijn werkgever uitgezonden naar Rusland, waar hij een woning huurt. Op 24 september 2014 keert X terug naar zijn woning. Vanaf 15 december 2008 woont X’ dochter gelijktijdig met één of meer studentes in de woning op grond van bruikleenovereenkomsten. X merkt de woning in de jaren 2010 tot en met 2014 aan als eigen woning. In die jaren geeft X negatief inkomen uit eigen woning aan, lees aftrek hypotheekrente.

De inspecteur is het niet eens met deze aftrek, hij vindt dat de woning in box 3 opgenomen moet worden. Er is immers geen sprake van een eigen woning in de zin van de e uitzendregeling.

Uitspraak
Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat de woning van belastingplichtige kwalificeert als eigen woning in de zin van de uitzendregeling. Het hof volgt X’ stelling dat uit de met de dochter en de studentes gesloten bruikleenovereenkomsten volgt dat een kraakwachtsituatie is overeengekomen. Dat de term “kraakwacht” niet in de overeenkomsten is genoemd, acht het hof niet van belang. X’ hoger beroep is gegrond.

Zie: ECLI:NL:GHSHE:2018:5487

 

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025