Vooringevulde aangifte (VIA)

Controleren vooringevulde aangifte blijft belangrijk

De kosten die worden gemaakt voor een bezwaarschrift worden vergoed als een aanslag is herroepen omdat dit te wijten is aan een onrechtmatigheid van de inspecteur. Van een onrechtmatigheid is geen sprake als de fiscus een vooringevulde aangifte volgt die de belastingplichtige onvoldoende heeft gecheckt.Een woningeigenaar deed via een vooraf ingevulde aangifte IB-aangifte over 2014. De inspecteur legde daarop conform de aangifte (geautomatiseerd) een aanslag op. Omdat geen rekening was gehouden met in aftrek gebrachte hypotheekrente, tekende de eigenaar bezwaar aan. Daarbij vroeg de eigenaar ook om een kostenvergoeding. De inspecteur verleende de hypotheekrenteaftrek maar wilde geen kostenvergoeding verstrekken. Vaststond dat de eigenaar in 2014 en voorgaande jaren voorlopige teruggaven IB ontving in verband met als eigenwoningrente aftrekbare hypotheekrente. In de vooraf ingevulde aangifte was de hypotheekschuld als schuld in box 3 opgenomen. Vanwege de niet ontvangen kostenvergoeding ging de woningeigenaar in beroep.

Herroeping geen gevolg van onrechtmatig handelen

Volgens Hof Amsterdam komt een belanghebbende in aanmerking voor een vergoeding van de kosten die hij redelijkerwijs moet maken in verband met de behandeling van het bezwaar. De Belastingdienst vergoedt de kosten als de belanghebbende daarom verzoekt en als de aanslag wordt herroepen omdat dit is te wijten aan een onrechtmatigheid van de Belastingdienst. Voor het hof is het de vraag of de eerste te hoge aanslag te wijten is aan een onrechtmatigheid van de inspecteur. Volgens de woningeigenaar heeft de inspecteur onzorgvuldig gehandeld omdat hij had moeten weten dat de eigenaar in voorgaande jaren iedere keer een voorlopige teruggave wegens aftrekbare hypotheekrente had ontvangen. Het was volgens de eigenaar dus duidelijk dat hij was vergeten de hypotheekrente in aftrek te brengen. Hof Amsterdam is het niet met de eigenaar eens. De inspecteur beschikte in de aanslagregeling niet over de juiste gegevens om de aanslag vast te stellen. Doordat de hypotheekschuld in box 3 was opgenomen, is niet gelijk duidelijk dat het om een eigenwoningschuld gaat. De eigenwoningsituatie kan immers gedurende het jaar wijzigen. De inspecteur hoefde daarom niet te twijfelen aan de juistheid van de ingediende aangifte IB 2014. Hij heeft de kosten terecht niet vergoed.

Meer informatie: Hof Amsterdam, 22 februari 2018 (gepubliceerd 28-02-2018) ECLI:NL:GHAMS:2018:548

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025