Verhuizing naar buitenland doorgeven

Belastingplichtige in buitenland moet zelf verhuizing doorgeven aan Belastingdienst

Wat waren de feiten?

X maakt bezwaar tegen een groot aantal aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. In geschil is of de inspecteur de bezwaren terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard wegens overschrijding van de bezwaartermijn. X, die woont in Duitsland, stelt de aanslagen niet te hebben ontvangen.

Wat zegt de Rechtbank?

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat belastingplichtigen in het buitenland zelf verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van de juiste adresgegevens aan de Belastingdienst. X heeft zijn verhuizing enkel doorgegeven aan de Duitse gemeente waar hij woont. Dit is onvoldoende. De onjuiste adressering van (onder meer) de belastingaanslagen is in dit geval niet aan de inspecteur maar aan X zelf te wijten. De inspecteur heeft de bezwaren van X dan ook terecht wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard. De aanslagen zijn immers op de juiste wijze bekendgemaakt en de bezwaarschriften zijn te laat ingediend. De bezwaren tegen de beslissing om ambtshalve vermindering heeft de inspecteur voor de jaren 2007 t/m 2009 terecht niet-ontvankelijk en voor het jaar 2010 terecht ongegrond verklaard. De beroepen van X zijn ongegrond.

ECLI:NL:RBZWB:2019:2479

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025