Verantwoording tijdige aangifte

Belastingplichtige met belastingadviseur blijft zelf verantwoordelijk voor tijdige aangifte!

Het doen van aangifte kan de nodige tijd vergen. Vaak zijn nog diverse actuele gegevens nodig die alleen de belastingplichtige kan leveren. Daarom wordt de adviseur meestal uitstel voor het doen van aangifte verkregen. Wie als belastingplichtige zijn aangifte laat doen door een adviseur blijft er echter zelf verantwoordelijk voor dat deze tijdig wordt gedaan.

Natuurlijk zal de adviseur de indieningstermijn bewaken en de belastingplichtige tijdig en duidelijk rappelleren. Dat hoort bij zijn verantwoordelijkheid. Als de belastingplichtige hierop vervolgens echter niet of te laat reageert is het risico van boete wegens het te laat doen van aangifte voor de belastingplichtige.

Dit wordt nog eens duidelijk uit een recente uitspraak van het Hof Amsterdam.

Nadat de termijn waarvoor belastingplichtige uitstel was verleend voor het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2015 was verstreken is belanghebbende door zijn adviseur achtereenvolgens herinnerd en aangemaand tot het doen van die aangifte. In de aanmaning is haar medegedeeld dat de aangifte uiterlijk 24 maart 2017 door de Belastingdienst moest zijn ontvangen.

Belastingplichtige diende de aangifte echter pas op 12 mei 2017 in. De aanslag was op dat moment al  ambtshalve door de inspecteur vastgesteld. Daarbij werd ook een verzuimboete opgelegd.

Het verweer dat van belastingplichtige dat de te late indiening niet haar schuld was ging niet op.

Letterlijk zegt het Hof: “In de verhouding tot de Belastingdienst is een belanghebbende zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de aangifte, ook als hij daarvoor gebruik maakt van een beroepsmatig optreden gemachtigde. Dit geldt te meer in een geval als het onderhavige waarin die gemachtigde herhaaldelijk dringende interne en externe verzoeken om tijdig de aangifte in te dienen heeft genegeerd”.

Hof Amsterdam, 4 september 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3696

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025