Uitwisseling van gegevens over de directe belastingen binnen de EU

Met een brief aan de Tweede Kamer heeft Staatssecretaris Snel gereageerd op het verslag van de Europese Commissie over de automatische uitwisseling van inlichtingen tussen lidstaten op het gebied van directe belastingen. Het verslag laat zien wat een slag er de afgelopen jaren is gemaakt met betrekking tot de administratieve samenwerking op belastinggebied op basis van de Richtlijn administratieve samenwerking (DAC).
Welke gegevens worden er door de lidstaten automatisch uitgewisseld?

  •  Arbeidsinkomen;
  • Directiehonoraria;
  • Levensverzekeringsproducten;
  • Pensioenen;
  • Eigendom van en inkomsten uit onroerende zaken;
  • Financiële rekeninggegevens;
  • Fiscale rulings.

Aandachtspunt bij het automatisch uitwisselen van gegevens is het fiscaal identificatienummer van de belastingplichtige. Dit is van belang om de gegevens juist in de vooringevulde aangiften op te nemen.

Met het koppelen van de ontvangen gegevens aan de juiste persoon heeft de Belastingdienst inmiddels een matchingspercentage weten te bereiken van 86% voor de financiële rekeninggegevens. Dit proces wordt nog verder geoptimaliseerd. De automatische fiscale inlichtingenuitwisseling is een massaal en voortschrijdend proces dat steeds verder wordt vervolmaakt voor gebruik in het heffingsproces en in de strijd tegen belastingontduiking.

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025