Uitwisseling gegevens belastingdienst

Belastingdienst wisselt met steeds meer landen gegevens uit

De Belastingdienst wisselt met steeds meer landen gegevens uit. Dit antwoordt staatssecretaris Snel op vragen uit de Tweede Kamer over de aanpak van zwartspaarders.

Uitwisseling gegevens met Luxemburg en Zwitserland

In de aanpak van zwartspaarders is de automatische uitwisseling van financiële gegevens van belang. De Belastingdienst wisselt met steeds meer landen gegevens uit. Vanaf het jaar 2016 ontvangt de Belastingdienst ook vanuit Luxemburg automatisch gegevens over financiële producten van financiële instellingen. Zwitserland gaat over het jaar 2017 ook automatisch gegevens uitwisselen. De eerste levering vanuit Luxemburg heeft inmiddels al plaatsgevonden. Dit betreft gegevens over het kalenderjaar 2016. De gegevens over het jaar 2017 worden op of omstreeks 1 oktober 2018 verwacht. Deze levering betreft dan naast Luxemburg en Zwitserland ook andere landen. De gegevens die geleverd worden betreffen onder andere: spaarproducten, effectenrekeningen, kapitaalverzekeringen en levensverzekeringen. Naast rente en dividend worden ook saldigegevens meegeleverd.

Belastingontduiking

Het kabinet zal doorgaan met de reeks aanvullende maatregelen tegen belastingontduiking. De vrijwaring van vergrijpboeten voor zwartspaarders die vrijwillig inkeren, is inmiddels afgeschaft, althans voor zover het buitenlands vermogen betreft. De belastingdienst blijft actief bezig met het traceren en alsnog belasten van zwarte vermogens uit het verleden. Zo heeft de Belastingdienst onlangs uit Duitsland gegevens ontvangen over 4.400 belastingplichtigen met een bankrekening bij BCEE, waarvan 2.100 belastingplichtigen een vragenbrief van de Belastingdienst hebben of nog zullen ontvangen. Daarnaast zal de Belastingdienst verzoeken blijven doen met betrekking tot specifieke banken aan de autoriteiten van Luxemburg en Zwitserland.

Team Vervoort bepleit standpunten clienten easyJet Italië (piloten) in hoger beroepszaak bij Hof Den Bosch
Afgelopen donderdag 27 september 2018 heeft de mondelinge behandeling van het hoger beroep in de “easyJet zaak inzake het belastingverdrag Nederland – Italië” bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch tusseLees meer
Einde rekening-courant schuld DGA?
Einde rekening-courant schuld dgaLees meer
Belastingjaar 2019
Het artikel Lees meer
Huwelijksvermogensrecht
Enkele recente uitspraken over huwelijksvermogensrechtLees meer

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025