Thuiswerk grensarbeiders

Toegenomen thuiswerk door grensarbeiders aanleiding voor betere facilitering

Het thuiswerken door grensarbeiders kan gevolgen hebben voor de sociale zekerheid en de fiscaliteit. De schaal waarop het thuiswerken op dit moment plaatsvindt en de waarschijnlijkheid dat thuiswerken ook door grensarbeiders blijvend is toegenomen, is aanleiding om gezamenlijk met buurlanden of in Europees verband te kijken hoe thuiswerken voor grensarbeiders beter gefaciliteerd kan worden.

Dat schrijft staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer (zie brief  van 17 december 2021) in de toekomstvisie op de effecten van thuiswerken voor grensarbeiders. De komende maanden wordt er met andere lidstaten verkend op welke manier thuiswerk voor grensarbeiders in de toekomst beter gefaciliteerd kan worden. Afhankelijk van de uitkomst hiervan wordt bekeken of er sprake is van een periode van overbrugging tussen de noodmaatregelen en eventuele nieuwe initiatieven en hoe er in deze eventuele overbruggingsperiode met toegenomen thuiswerk dient te worden omgegaan.

Om thuiswerken in grensoverschrijdende situaties gemakkelijker te maken, is de inzet om de aanwijsregels zo aan te passen dat grensarbeiders minder snel in hun woonland verzekerd zijn. Ten aanzien van de fiscaliteit wil Nederland verkennen of het wenselijk en mogelijk is om de belastingverdragen met buurlanden zo aan te passen dat een bepaald aantal of percentage thuiswerkdagen geen invloed heeft op de verdeling van heffingsrechten over het inkomen van een grensarbeider. Voor het zomerreces van 2022 wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang van de gesprekken met buurlanden en binnen de EU.

Inmiddels is met België en Duitsland overeenstemming bereikt over een verdere verlenging van de overeenkomsten over de behandeling van thuiswerkdagen onder de belastingverdragen tot en met 31 maart 2022. Ook voor de sociale zekerheid geldt dat de afspraken in Europees kader over de behandeling van thuiswerken zijn verlengd en wel tot en met 30 juni 2022.

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025