Status ‘kwalificerende buitenlandse bealstingplichtige’

Gedeeltelijke belastbaarheid dividend belemmert status als ‘kwalificerende buitenlandse belastingplichtige’ niet

Wat waren de feiten?

Belanghebbende, X, woont in België en heeft een aanmerkelijk belang in het Nederlandse A bv. In 2015 geniet X een (gebruikelijk) loon van € 44.000 en ontvangt hij een dividend van €135.000 van A bv. In geschil is of X de belastbare inkomsten uit zijn eigen woning in Nederland in aanmerking mag nemen. In zijn Belgische aanslagbiljet 2015 heeft hij namelijk geen aftrekpost in verband met de eigen woning opgenomen. De inspecteur stelt dat X niet kan worden aangemerkt als een ‘kwalificerende buitenlandse belastingplichtige’.

Wat zegt het Hof?

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat X moet worden aangemerkt als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige en dat hij recht heeft op een aftrekpost in verband met zijn eigen woning. Het hof overweegt daarbij dat het bruto door A bv uitgekeerde dividend aangemerkt moet worden als inkomen dat in Nederland is onderworpen aan de IB-heffing en baseert zich daarbij op de tekst van de wet. Dat het dividend slechts tegen een beperkt tarief in Nederland belastbaar is (op basis van het belastingverdrag tussen Nederland en België) is daarbij niet van belang. Deze grammaticale uitleg staat ook niet op gespannen voet met doel en strekking van de regeling. Volgens het hof had het namelijk voor de hand gelegen dat de wetgever uitdrukkelijk een uitzondering had gemaakt voor inkomensbestanddelen waarvoor een beperkt heffingsrecht bestaat. Het gelijk is aan X.

ECLI:NL:GHSHE:2019:3836

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025