Scholingsuitgaven van verkeersvliegers

Hof Amsterdam beslist dat verkeersvlieger, X, alleen de door hem gemaakte kosten voor simulator-uren en recurrency als scholingsuitgaven kan aftrekken.

X is opgeleid tot verkeersvlieger maar kan tot in het jaar 2012 geen baan in die richting vinden. Om zijn vliegbrevet geldig te houden, maakt X in het jaar 2012 kosten voor recurrency, single engine vlieguren, simulator uren, cursus Duits aan het Goethe-Institut Niederlande en voor een vliegmedische keuring. X trekt de kosten af als scholingsuitgaven in zijn aangifte over het jaar 2012. De inspecteur en de rechtbank accepteren de geclaimde aftrek niet. X komt in hoger beroep.

Hof Amsterdam volgt de inspecteur in zijn, in hoger beroep, nader ingenomen standpunt dat de kosten voor de simulator-uren en recurrency toch als scholingsuitgaven aftrekbaar zijn. De overige kosten zijn niet aftrekbaar. Bij de single engine vlieguren is er geen sprake van toezicht of begeleiding door een deskundige derde bij het praktijkvliegen. De kosten van de cursus Duits staan in een te ver verwijderd verband tot een concrete vorm van inkomensverwerving. De kosten van de medische keuring zijn niet aftrekbaar omdat de keuring niet is bedoeld om de kennis en vaardigheden van X op peil te houden. Het gaat om een medische check.

Bron: ECLI:NL:GHAMS:2018:547

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025