Schenking van vader is voor de helft toerekenbaar aan moeder en daardoor erfrechtelijke verkrijging

Een schenking die binnen 180 voor overlijden door de erflater is gedaan, wordt fiscaal niet als schenking maar als erfrechtelijke verkrijging behandeld. Dit bepaalt de wet om te voorkomen dat mensen hun vermogen in het zicht van hun overlijden met een extra belastingvoordeel wegschenken.

En als een schenker in gemeenschap van goederen is getrouwd behoort zijn vermogen tot de huwelijksgemeenschap, waartoe ook de andere echtgenoot voor de helft gerechtigd is.

Deze twee regels bepalen de uitkomst van de volgende casus.

Een vader heeft uit zijn B.V. een schenking gedaan aan zijn kinderen overboekingen van naar de bankrekeningen van zijn twee kinderen. De kinderen hebben over deze schenkingen schenkbelasting betaald. De aandelen in de B.V. stonden volledig op naam van vader. Vervolgens overleed moeder overlijdt binnen 180 dagen na het doen van de schenking. Vader en moeder waren gehuwd in gemeenschap van goederen.

De Inspecteur rekent de schenkingen voor de helft tot de nalatenschap van moeder.

De rechtbank beslist dat dit terecht is gebeurd en dat de helft van de schenkingen fictieve erfrechtelijke verkrijgingen zijn.

De rechtbank overweegt dat de vader en moeder in algehele gemeenschap van goederen waren gehuwd. Daardoor waren de aandelen in de B.V. onderdeel van de huwelijksgoederengemeenschap tussen de moeder en de vader. Tijdens het bestaan van de huwelijkse gemeenschap was er geen privévermogen. Betalingen uit de B.V. waren daardoor afkomstig uit de huwelijksgoederengemeenschap. Dit betekent dat vader bij de schenking heeft gehandeld namens de huwelijksgoederengemeenschap en wordt de helft van de schenking ook aan moeder toegerekend. Dat moeder niet wist dat vader schenkingen deed is niet van belang.

Omdat de schenkingen binnen 180 dagen voor het overlijden van moeder zijn gedaan, wordt de helft van de schenkingen aangemerkt als als erfrechtelijke verkrijgingen, waarover erfbelasting moet worden betaald. De hierover reeds betaalde schenkbelasting mag hiermee worden verrekend. Over de andere helft van de schenkingen is wel terecht schenkbelasting geheven.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30 januari 2020 (gepubliceerd 4 maart 2020), ECLI:NL:RBZWB:2020:404

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025