Register Belasting Adviseurs – Commissievoorzitters

Commissievoorzitters van start

4 juni 2021

Enige tijd geleden kwamen de voorzitters van onze commissie voor het eerst bij elkaar voor een intensieve werksessie. Op het programma stond:

  • een verkenning van de verenigingsstructuur en de rol en positie van de commissie;
  • een toelichting op de Public Affairs van het RB;
  • de start met het maken van een jaarplan per commissie.

In het kader van de voorbereiding van de jaarplannen gingen commissievoorzitters -leden met veel kennis en ervaring- al stevig de inhoud in. Tal van onderwerpen passeerden de revue. Dat is uitdrukkelijk de bedoeling. Met hun jaarplannen gaan de commissies impact hebben op tal van beleidsterreinen van het RB; bijvoorbeeld onderwijs, maar ook Public Affairs en communicatie.

Een commissie bestaat uit drie leden: een voorzitter, een lid boven de 35 en een jong RB-lid (35 jaar of jonger). In die laatste categorie zoeken we nog mensen dus meld je als je interesse hebt. Dit kan door te mailen naar lvanrossum@rb.nl.

Achtergrond
In het kader van het strategisch plan van het RB en onder de vlag van visiegroep RB 3.0 is de transitie gerealiseerd van de voormalige specialistengroepen naar zeven vakinhoudelijke commissies:

  • Omzetbelasting
  • Estate planning
  • Internationaal
  • Winst – IB en VPB
  • Loonheffingen
  • Formeel belastingrecht & fiscale bedrijfsvoering/praktijkvoering
  • Toekomstvoorzieningen.

Het thema dga overkoepelt de commissies. De voorzitters van zes van de zeven commissies zijn inmiddels bekend.

6 van de 7 commissievoorzitters in beeld

Naast de commissies komen er informele groepen: community’s. Die zijn in feite een online tool, om ontmoetingen tussen leden en stakeholders mogelijk te maken. Maar ook om kennis en informatie uit te wisselen over het domein waarop de community actief is. Daarmee wordt een positieve bijdrage geleverd aan kennisontwikkeling en aan het verbinden van leden onderling en leden en stakeholders. Dit najaar starten we met een proeftuin van drie community’s, waaronder één die is verbonden aan de commissies.

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025