Pensioenproblematiek grensarbeiders België

Overeenkomst met België over pensioenproblematiek grensarbeiders ondertekend.
Nederland en België hebben werkafspraken gemaakt over de toepassing van het pensioenartikel van het Verdrag. Deze zijn vastgelegd in een overeenkomst die op 5 maart getekend is. Inhoudelijk betekent dit dat Nederland terugtreedt als België aantoont dat het uit Nederland afkomstige pensioen feitelijk en tegen het reguliere tarief in de heffing wordt betrokken. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt over informatie die België aan Nederland zal aanleveren, zodat de Belastingdienst de heffing in België kan controleren. Het resultaat van deze afspraken is dat zowel situaties van dubbele belastingheffing als situaties van dubbele niet-heffing worden voorkomen.
Deze pensioenproblematiek raakt ongeveer 1300 inwoners van België die een particulier pensioen uit Nederland ontvangen van meer dan € 25.000 per jaar. Door Belgische jurisprudentie was onduidelijk geworden of uit Nederland afkomstige pensioenen in België voldoende belast konden en zouden worden. De Nederlandse Belastingdienst had deze groep daarom bericht dat de vrijstelling loonbelasting vervalt. Dit leidde tot situaties van dubbele belastingheffing.

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025