Overgangsrecht voor sociale zekerheidswetten na no-deal-Brexit

Overgangsrecht voor sociale zekerheidswetten na no-deal-Brexit

Nederland en het VK hebben afgesproken nationale wetgeving te implementeren om de kring van verzekerden voor een jaar na een no-deal-Brexit te houden alsof de EU-regels voor de sociale zekerheid nog van toepassing zijn. De Nederlandse regelgeving is nu gepubliceerd in het Staatsblad.

Beide landen implementeren nationale wetgeving om gedurende een beperkte periode (één jaar na een no-deal-Brexit) te vermijden dat in grensoverschrijdende situaties tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk sprake zal zijn van dubbele verzekering of geen verzekering. Dit kan niet worden gerealiseerd door het opnemen van een aanwijsregel in nationale wetgeving, aangezien het onmogelijk is om nationaalrechtelijk te bepalen dat iemand onderworpen is aan de wetgeving van een ander land. Het is echter wel mogelijk om in beide landen wetgeving te implementeren met als doel de kring van verzekerden van de sociale zekerheidswetten zo te bepalen dat de verzekeringspositie op basis daarvan dezelfde is als die zou gelden in het geval het Verenigd Koninkrijk niet zou zijn uitgetreden en de Europese regelgeving op het gebied van sociale zekerheid nog van toepassing zou zijn. Het ontwerpbesluit regelt dit aan Nederlandse zijde.

Voorwaarde

Het hierboven beschreven doel wordt alleen bereikt als het VK nationale wetgeving met eenzelfde strekking implementeert. Daarom is dit een voorwaarde voor de vaststelling en inwerkingtreding van dit besluit. Deze vormgeving kent zijn nadelen. De implementatie berust immers op twee verschillende – al zij het gelijkstrekkende – stukken nationale wetgeving. Verdragen of verordeningen geven een betere garantie voor de uniforme toepassing.

Beperkte looptijd

De looptijd van deze regeling is mede daarom beperkt tot een jaar vanaf de datum van een no-deal-Brexit. Gezien zijn aard ziet deze regeling niet alleen op bestaande gevallen die al op de datum van een no-deal-Brexit gebruik maken van het vrije verkeer, maar ook op nieuwe grensoverschrijdende situaties met het VK die na de terugtrekking van het VK gedurende de looptijd van deze regeling ontstaan.

 

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025