Faillissementsaanvraag Norwegian

Norwegian zegt overeenkomst met OSM Aviation op
Op maandag 20 april 2020 heeft Norwegian voor een groot deel van haar dochtermaatschappijen faillissement aangevraagd. Tevens heeft Norwegian haar contract met OSM Aviation opgezegd. Er is op dit moment veel onzekerheid hoe de toekomst eruit ziet voor het vliegend personeel wat nu op straat staat. Bent u een in Nederland wonende piloot werkzaam bij Norwegian en bent u benieuwd welke mogelijke gevolgen ontslag voor u heeft? Hieronder vindt u een korte samenvatting.

Waar ben ik verzekerd als verkeersvlieger
Verkeersvliegers werkzaam in een ander land dan hun woonland, zijn binnen de Europese Unie verzekerd in het land waarin zij hun standplaats hebben. Op grond van de EG-verordening 883/2004 worden verkeersvlieger in de werkstaat belast voor de sociale zekerheden. In beginsel moet men dan ook voor de sociale zekerheden zijn in de werkstaat. Dit geldt ook voor de aanvraag van een uitkering in de situatie dat een verkeersvlieger tijdelijk minder werk heeft en daarbij gekort wordt op zijn of haar inkomen. Is er echter sprake van volledig werkloosheid dan valt de sociale zekerheid terug aan het woonland*. Immers is er in die situatie geen aanknopingspunt meer met het werkland nu er geen werkrelatie meer is. Dit houdt dus in dat een in Nederland wonende verkeersvlieger die volledige werkloos is zich voor de aanvraag van zijn/haar WW-uitkering tot de Nederlandse instanties moet wenden (het UWV), ondanks dat hij/zij voorheen zijn of haar premies in het buitenland heeft betaald.

Wat moet ik doen als ik ontslagen ben?
Het belangrijkste om te doen nadat u bent ontslagen is om zoals hierboven beschreven om u te melden bij het UWV. Daarnaast is het op grond van de EG-verordening 883/2004 ook mogelijk om u in de werkstaat te melden bij de bevoegde autoriteiten. Hiermee vervalt niet het recht op de WW-uitkering in Nederland. Wel dient u het UWV hiervan op de hoogte te stellen. In de werkstaat zult u in beginsel geen uitkering krijgen maar de bevoegde buitenlandse instanties kunnen u mogelijk wel behulpzaam zijn met het vinden van een andere baan.

Voorlopige aangiften wijzigen
Hoewel nog onduidelijk is hoe de situatie bij OSM Aviation zich zal gaan ontwikkelen lijkt het in ieder geval duidelijk dat het werk voor een groot gedeelte van de piloten wordt stilgelegd. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat ook de salarissen gekort of zelfs helemaal niet meer betaald zullen worden. Dit heeft gevolgen voor de berekening van uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020. Deze is mogelijk voor een te hoog bedrag opgelegd. In dat geval adviseren wij u een verzoek te doen tot vermindering via een voorlopige aangifte.

Indien u vragen heeft neem dan gerust contact met ons op.

* Het hangt daarbij af in welk land iemand zijn woonplaats heeft voor de vraag waar hij of zij aanspraak maakt op de sociale zekerheid.
Beeld: Norwegian

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025