Nederland zet in op drempelregeling met beperkte dagendrempel met Duitsland

Een drempelregeling met een hogere dagendrempel brengt in beginsel grotere (nadelige) inkomenseffecten voor grenswerkers met zich mee dan de salary split-methode, aldus staatssecretaris Van Rij van Financiën in reactie op vragen vanuit de Eerste Kamer. Het kabinet streeft op korte termijn naar een drempelregeling met een beperkte dagendrempel met Duitsland.

In gesprekken met Duitsland zet het kabinet zich in om de discoördinatie tussen de belasting- en premieheffing voor thuiswerkende grenswerkers zoveel mogelijk te beperken. Nederland wil idealiter aansluiten bij de sociale zekerheid en tot 50% van het thuiswerken van grenswerkers faciliteren. Een volledige woonstaatheffing, die minder gunstig is voor het netto-inkomen van hybride grenswerkers, sluit de staatssecretaris echter niet uit.

Op korte termijn ligt de focus van het kabinet in de relatie met Duitsland op een drempelregeling met een beperkte dagendrempel. Bij het vaststellen van de hoogte van de dagendrempel moet de hoeveelheid administratieve lasten voor grenswerkers en werkgevers worden afgewogen tegen onder meer de effecten op het netto-inkomen van grenswerkers.

Bron: TaxLive

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025