Medische keuring piloten

Kosten medische keuring binnen pilotenopleiding volgens de Advocaat-generaal van de Hoge Raad niet aftrekbaar als scholingsuitgaven

Wat waren ook alweer de feiten?

Belanghebbende, X, heeft eind 2009 zijn vliegbrevet gehaald. In 2012 volgt X een programma om dit vliegbrevet te kunnen behouden. Onderdeel van dit programma is een medische keuring. In geschil is of de kosten van het programma (€ 1986) aftrekbaar zijn als scholingsuitgaven.

Wat schrijft de Advocaat -generaal?

Advocaat-generaal (=adviseur van de Hoge Raad) is van mening dat de kosten van een medische keuring die onderdeel zijn van de opleiding tot piloot niet aftrekbaar zijn als scholingsuitgaven. De kosten van die keuring staan ontegenzeggelijk in verband met de opleiding. Daarmee staat echter nog niet vast dat de uitgaven rechtstreeks verband houden met de opleiding of studie. Uit de wetsgeschiedenis en jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat de uitgaven betrekking moeten hebben op het studeren voor het beroep zelf. De in het Memorie van Toelichting bij de Wet IB 2001 opgenomen voorbeelden (“lessen”, “vakliteratuur” en “leermiddelen”) hebben alle gemeen dat zij de student leren wat hij later moet kennen en kunnen. Dit is bij een medische keuring niet het geval. X wordt met de medische keuring niet “geschoold”, maar “gekeurd”.

Wat is het advies van de Advocaat-generaal?

De A-G adviseert de staatssecretaris in het gelijk te stellen. Dus de kosten van de medische keuring die onderdeel zijn van de opleiding tot piloot zouden dan niet aftrekbaar zijn als scholingsuitgaven. Het wachten is nu op de uitspraak van de Hoge Raad. In de meeste gevallen neemt de Hoge Raad het advies van de A-G over.

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025