Medische keuring piloten (vervolg)

De Hoge Raad (1 juni 2018 ECLI:NL:HR:2018:798) oordeelt dat de kosten van de medische keuring niet aftrekbaar zijn als scholingsuitgaven. De kosten van de medische keuring staan namelijk niet in rechtstreeks verband met het leertraject.

Belanghebbende heeft eind 2009 zijn vliegbrevet gehaald. In 2012 volgt hij een programma om dit vliegbrevet te kunnen behouden. Onderdeel van dit programma is een medische keuring. In geschil is of de kosten van het programma (€ 1986) aftrekbaar zijn als scholingsuitgaven. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de kosten van een lesprogramma voor verkeersvliegers om hun vliegbrevet te kunnen behouden, aftrekbare scholingsuitgaven vormen. Dit geldt ook voor de kosten van de medische keuring die onderdeel uitmaken van dit programma. Tot het programma behoort immers een verplichte lesvlucht, en die mag zonder een (positieve) medische keuring niet worden gemaakt. Dat piloten sowieso jaarlijks medisch gekeurd moeten worden, ook als ze het programma niet volgen, doet hieraan niet af. Het gelijk is aan X. De staatssecretaris gaat in cassatie.

De Hoge Raad oordeelt dat de kosten van de medische keuring niet aftrekbaar zijn als scholingsuitgaven. De kosten van de medische keuring staan namelijk niet in rechtstreeks verband met het leertraject. Volgens de Hoge Raad is daarbij niet van belang dat de medische keuring een vereiste is voor het uitvoeren van een lesvlucht die noodzakelijk is voor behoud van de geldigheid van het vliegbrevet. Het gelijk is aan de staatssecretaris.

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025