Maatregelen tegen fiscale belemmeringen hybride werken door grenswerkers

Het kabinet richt zich op twee maatregelen om de fiscale belemmeringen van hybride werken door grenswerkers tegen te gaan: de opname van een drempelregeling in bilaterale belastingverdragen en een bilaterale regeling over het al dan niet bestaan van een vaste inrichting. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën aan de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom grenswerkersproblematiek (brief van 12 december 2023).

Voor de langere termijn verkent Nederland actief of regelingen voor grenswerkers en verduidelijkingen ook mogelijk zijn in samenwerking met een grotere groep landen, bijvoorbeeld in EU- of OESO-verband.

Met België is inmiddels een overeenkomst gesloten over het al dan niet ontstaan van een vaste inrichting door thuiswerken. Ook wordt verder onderhandeld over een drempelregeling bij hybride werken over de grens. In december 2023 vindt met Duitsland een nieuwe onderhandelingsronde plaats over aanpassing van het belastingverdrag. Op korte termijn lijkt slechts een drempelregeling met een beperkte dagendrempel haalbaar.

Nederland is ook in EU-verband voorstander van een drempelregeling waarmee wordt aangesloten bij de EU Kaderovereenkomst voor sociale zekerheid. In de EU Kaderovereenkomst, die van kracht is sinds 1 juli 2023, kunnen grenswerkers hybride werken in de woonstaat tot 50% van de totale arbeidstijd zonder een wijziging van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving.

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025