Geen gevolgen voor sociale zekerheid bij thuiswerken in andere EU-lidstaat

Veel mensen werken door het coronavirus tijdelijk thuis. Dat kan in een ander EU-land zijn dan waar zij normaal gesproken werken. Dit heeft geen gevolgen voor de sociale verzekering. Er hoeft in deze situatie niets geregeld te worden.

Dat meldt Forum Salaris van de Belastingdienst. Deze regel geldt voor mensen die in de normale situatie over de grens wonen of werken in de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland.

Meer informatie staat op de internetsite van de Sociale Verzekeringsbank.

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025