Fiscale Nomade

Fiscale nomade heeft toch woonplaats in Nederland

Wat waren de feiten?

Belanghebbende, X, heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij is Ultimate Beneficiair Owner van de Gibraltarese vennootschap Y Ltd. Volgens de Basisregistratie Personen woont X in de jaren 1994 – 2015 op Guernsey. Tot 11 augustus 2004 was X directeur van Q Ltd. Deze vennootschap heeft als doelomschrijving ‘opening secret bankaccounts all over de world’. In de loop van 2013 komt X bij de inspecteur in beeld als binnenlands belastingplichtige door de werkzaamheden van een projectgroep die onderzoek doet naar rekeninghouders van niet-identificeerbare bankrekeningen. De inspecteur legt diverse IB-(navorderings)aanslagen voor de jaren 2008 – 2011 op aan X. X stelt echter dat hij niet binnenlands belastingplichtige is.

Wat vond de rechter ervan?

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X in de jaren 2008 – 2011 in Nederland woont en binnenlands belastingplichtige is. Het hof acht daarbij (onder andere) van belang dat X:
• de Nederlandse nationaliteit heeft;
• dat hij bijna al zijn consumptieve uitgaven in Nederland doet,;
• dat hij voor ziektekosten is verzekerd bij een Nederlandse ziektekostenverzekeraar;
• dat hij een boot in Nederland bezit die ook in Nederland verzekerd is;
• dat hij abonnementen voor een mobiele telefoon heeft bij twee Nederlandse telefoonmaatschappijen.

Vervolgens stelt het hof vast dat de inspecteur voor de jaren 2008 – 2010 aannemelijk maakt dat sprake is van inkomen uit een bron die belast is als onderdeel van het belastbare inkomen uit werk en woning. Aangezien X Ultimate Beneficiair Owner van Y Ltd. is, heeft de inspecteur terecht inkomsten uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen. Nu Y Ltd. in 2008 € 227.339 heeft overgemaakt aan X, zonder dat daar een tegenprestatie tegenover heeft gestaan, heeft de inspecteur daar terecht rekening mee gehouden. Dit inkomen wordt belast als box 2 inkomen, inkomen uit aanmerkelijk belang.

Zie ECLI:NL:GHARL:2019:4321

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025