Coronamaatregel grensarbeiders

Coronamaatregel grensarbeiders Nederland-Duitsland verlengd tot eind 2020

Duitsland en Nederland hebben de afspraken over de toepassing van het belastingverdrag voor grensarbeiders in verband met COVID-19, verlengd tot en met 31 december 2020.

Dit is vastgelegd in een memorandum van overeenstemming. De verlenging geldt ook voor de tijdelijke vrijstelling van enkele Duitse socialezekerheidsuitkeringen.

Als grensarbeiders door het coronavirus thuis moeten werken, zal de belastingplicht niet verschuiven. Grensarbeiders moeten wel een administratie bijhouden van hun thuiswerkdagen en moeten onderbouwen dat de thuiswerkdagen uitsluitend het gevolg waren van de coronamaatregelen. Daarnaast geldt in Nederland een tijdelijke vrijstelling voor ‘Kurzarbeitergeld’, ‘Insolvenzgeld’ of ‘Arbeitslosengeld’.

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025