Aftrekbare scholingsuitgaven

Aftrekbare scholingsuitgaven, ook nog mogelijk in 2020

De vervanging van de fiscale aftrek studiekosten door een subsidieregeling per 1 januari 2020 is een jaar uitgesteld. Ook volgend jaar blijft de aftrek bestaan. Vanaf 2021 is het de bedoeling dat een zogeheten Stap-budget (Stimulans Arbeidsmarktpositie) de fiscale regeling gaat vervangen.

Dat blijkt uit een brief van de ministers van Sociale Zaken en Onderwijs aan de Tweede Kamer. Zij hopen met het nieuwe subsidiesysteem jaarlijks 100.000 tot 200.000 mensen te helpen zich verder te ontwikkelen.

Stap-budget

Met het Stap-budget kunnen Nederlanders een ‘ontwikkelbudget’ aanvragen van 1000 tot 2000 euro per jaar. Het geld kan worden aangevraagd om bijvoorbeeld een mbo-diploma te halen of een certificaat waarmee werknemers in een bepaalde sector hogerop kunnen komen. Ook losse cursussen komen in aanmerking voor subsidie, zolang die gericht zijn op loopbaanontwikkeling of betere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. De aanvrager kan zich melden bij een online loket van het UWV. De uitvoeringsorganisatie beoordeelt de aanvraag en betaalt na goedkeuring het budget direct uit aan de aanbieder van de cursus of de opleiding.
De verwachting is dat het kabinet eind deze maand met een uitwerking komt van het Stap-budget.

Private individuele leer- en ontwikkelbudgetten

Naast de publieke ontwikkelbudgetten hebben de ministers in hun brief ook aandacht besteed aan de vraag of een cursus of opleiding van een werknemer valt onder de gerichte vrijstelling voor scholing volgens de Wet op de loonbelasting. Collectieve arbeidsovereenkomsten bevatten immers steeds vaker afspraken over ontwikkel- en scholingsbudgetten.

De Belastingdienst heeft een toelichting op deze vrijstelling gemaakt en een korte vragenlijst opgesteld waarmee de werkgever direct bij aanwending van een budget het recht op een fiscale vrijstelling kan toetsen en zodoende het risico op een onvoorziene naheffing kan minimaliseren. Invulling van de vragenlijst moet een duidelijke indicatie geven op de vraag of de gewenste scholing al dan niet onder de vrijstelling valt.

De komende periode komt er ook meer duidelijkheid over de fiscale behandeling van private leerrekeningen, zoals de meeneembaarheid van het individuele budget naar een andere werkgever (portabiliteit) en de inzet van het individuele budget bij werkloosheid.

Bron: Redactie TaxLive

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025