Advocaat-Generaal van de Hoge Raad: ook wet Rechtsherstel box 3 schendt discriminatieverbod en eigendomsrecht

Advocaat-Generaal van de Hoge Raad: ook wet Rechtsherstel box 3 schendt discriminatieverbod en eigendomsrecht

De wet Rechtsherstel box 3 schendt bij bezitters van ander vermogen dan spaargeld nog steeds het discriminatieverbod en het eigendomsrecht omdat nog steeds zeer verschillend renderende of negatief renderende beleggingen belast worden naar één uniform positief rendement. Dat stelt Advocaat-Generaal (A-G) Wattel in een conclusie die op 18 september is gepubliceerd.

De Wet Rechtsherstel box 3, die met terugwerkende kracht over 2017-2022 de Wet Inkomstenbelasting in overeenstemming zou moeten brengen met het Kerstarrest van de Hoge Raad, beantwoordt daardoor behalve bij spaarders niet aan zijn doel.

Onder gemiddeld fortuinlijke beleggers betalen immers nog steeds te veel belasting en bovengemiddeld fortuinlijke beleggers nog steeds te weinig. Een gemiddeld belasting op vermogensinkomsten is juridisch een onbegaanbare weg omdat de werkelijke inkomsten van belastingplichtigen niet of onvoldoende worden benaderd.

De Advocaat-Generaal geeft de Hoge Raad in overweging om een tolerantiemarge tussen het werkelijke en het wettelijke rendement te bepalen en de zaak terug te sturen naar het hof om het werkelijke nettorendement van het gehele vermogen van de betreffende belastingplichtige te laten vaststellen en dat te vergelijken met het rendement 2018 volgens de herstelwet.

De conclusie heeft nummer ECLI:NL:PHR:2023:655. De Hoge Raad zal naar verwachting over zes maanden uitspraak doen.

Op dit moment worden de aanslagen inkomstenbelasting 2021 en 2022 met een box 3 inkomen nog niet definitief geregeld door de belastingdienst. Hierdoor behoeft er nog geen bezwaar worden gemaakt.

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025