Adreswijzigingen in het buitenland

Belastingplichtigen zijn verplicht om adreswijzigingen in het buitenland door te geven aan de Nederlandse belastingdienst, aldus de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat Nederlanders die in het buitenland wonen en belastingplichtig zijn in Nederland zelf verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van adreswijzigingen aan de Nederlandse Belastingdienst. Nu X heeft nagelaten zijn nieuwe adres in Duitsland door te geven, is de verzuimboete wegens het niet tijdig doen van IB-aangifte terecht.

X is een Nederlander die in Duitsland woont. Vanaf 29 maart 2017 bezit X 48% van de aandelen in een in Nederland gevestigde bv. Het geschil betreft een verzuimboete van € 385 die aan X is opgelegd wegens het niet tijdig doen van aangifte IB/PVV 2019. De uitnodiging, herinnering en aanmaning tot het doen van aangifte zijn verzonden naar X’ oude adres in Duitsland.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat Nederlanders die in het buitenland wonen en belastingplichtig zijn in Nederland zelf verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van adreswijzigingen aan de Nederlandse Belastingdienst. X heeft nagelaten de Belastingdienst op de hoogte te stellen van zijn verhuizing binnen Duitsland. De melding van de adreswijziging binnen Duitsland zelf, de opgave van het buitenlandse woonadres in het register ‘Nederlanders in het Buitenland’ en de vermelding van het nieuwe adres in de oprichtingsakte van de bv zijn daartoe onvoldoende. De Belastingdienst hoeft niet zelf actief onderzoek te doen. De inspecteur heeft X correct uitgenodigd, herinnerd en aangemaand om aangifte te doen. De verzuimboete is daarom terecht opgelegd, maar wordt wel gematigd tot € 100.

Bron: TaxLive, ECLI:NL:RBZWB:2024:2822

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025