Kan ik mijn studiekosten aftrekken?

Een opleiding tot verkeersvlieger vergt een investering van minimaal €84.000. Met rente, die vanaf het eerste bedrag moet worden betaald, loopt dit bedrag verder op. Deze kosten zijn – onder voorwaarden – aftrekbaar als ‘persoonsgebonden aftrek’ van de inkomstenbelasting.

Studiekosten zijn aftrekbaar onder voorwaarden dat ze drukken op de student. Scholingsuitgaven zijn aftrekbaar boven een bedrag van € 250. Voor personen van 30 jaar en ouder geldt een plafond van € 15.000 per jaar.

Doorschuiven

Als er een jaar onvoldoende inkomen is om de volledige studiekosten af te trekken, dan is het mogelijk om deze kosten door te schuiven naar een volgend belastingjaar, waarin wel voldoende inkomen aanwezig is. In 2013 hebben wij met de Belastingdienst gediscussieerd over de mogelijkheid om in het verleden gemaakte studiekosten om te zetten in zogenoemd 'gestald inkomen'. De Belastingdienst was van mening dat dit niet mogelijk was. Wij hebben daar tegenin gebracht dat dit in strijd is met het Europese recht. Wij hebben deze problematiek voorgelegd aan de rechter. Tijdens deze procedure heeft de kennisgroep van de Belastingdienst besloten om ons standpunt toch te volgen. Daarop is de procedure ingetrokken en de gevraagde beschikking is verleend. Kortom, het is nu dus mogelijk om in het verleden gemaakte studiekosten te stallen.

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025