Scheiden & partnerschap

Om te begrijpen wat er geregeld moet worden als je gaat scheiden, moet je eerst weten wat de wettelijke gevolgen van je relatie kunnen zijn. Wat verandert er als je je jawoord hebt gegeven? Maakt het verschil of je “alleen” gaat samenwonen of als je trouwt? Ondanks alle praktische veranderingen in je leven verandert er wettelijk niets. Je blijft voor de wet onafhankelijk en zelfstandig. Je hebt geen verplichtingen jegens je partner. Daar kun je verandering in brengen door een samenlevingsovereenkomst te sluiten. Je maakt dan bijvoorbeeld afspraken over de wijze waarop de kosten van de huishouding moeten worden gedragen, of je gemeenschappelijke bezittingen zult hebben, dat je pensioen met elkaar zult delen, enz.

Download e-book

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025