Gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 voor de box 3 heffing

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad een arrest met grote impact gewezen over de rechtmatigheid van box 3-heffingen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een werkbare oplossing voor de uitvoering van dit arrest. De Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, verwacht de Tweede Kamer in februari te informeren over de wijze van herstel. Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld (ECLI:NL:HR:2021:1963) dat het sinds 2017 geldende box 3-stelsel in de inkomstenbelasting in strijd is ...
Lees Verder

Thuiswerk grensarbeiders

Toegenomen thuiswerk door grensarbeiders aanleiding voor betere facilitering Het thuiswerken door grensarbeiders kan gevolgen hebben voor de sociale zekerheid en de fiscaliteit. De schaal waarop het thuiswerken op dit moment plaatsvindt en de waarschijnlijkheid dat thuiswerken ook door grensarbeiders blijvend is toegenomen, is aanleiding om gezamenlijk met buurlanden of in Europees verband te kijken hoe thuiswerken voor grensarbeiders beter gefaciliteerd kan worden. Dat schrijft staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer (zie brief  van 17 december ...
Lees Verder

Vlieg er een uit (deel 2)

Over de Grens 17-12-2021 ...
Lees Verder

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025