Hoe schenk ik?

Wie overweegt om te schenken vraagt zich vaak af hoe dit voor alle betrokkenen handig en fiscaal verstandig georganiseerd kan worden. Hevelt u geld over of schenkt u op papier? Of schenkt u in natura of door middel van een lening? Wij kunnen u – op basis van uw situatie - informeren over de voor- en nadelen van de verschillende vormen.

Er zijn verschillende soorten schenkingen:

Schenking van geld
Geld kan op twee manieren worden geschonken, namelijk contant (van hand tot hand) of giraal. Bij giraal schenken kan gemakkelijker bewijs van de schenking worden geleverd. Omdat de belastingplichtige desgevraagd (bijvoorbeeld voor giftenaftrek in de inkomstenbelasting) bewijs van de schenking moet leveren, is het in het algemeen verstandig om schenkingen schriftelijk vast te leggen. 

Schenking in natura
Het is ook mogelijk (andere) goederen te schenken, zoals een auto of een effectenportefeuille. Deze goederen moeten dan op naam van de verkrijger worden overgeschreven.

Schenking onder schuldigerkenning ('papieren schenking')
Schenken is ook mogelijk als de schenker daarvoor eigenlijk geen middelen beschikbaar heeft. In dat geval wordt een bedrag geschonken en wordt dit bedrag meteen weer teruggeleend. Het bedrag verlaat dan het vermogen van de schenker in feite niet, maar wordt omgezet in een schuld aan de verkrijger. Dergelijke schenkingen kunnen tot een aanzienlijke besparing van toekomstige erfbelasting leiden. Aandachtspunten hierbij zijn:

  • Omdat sprake is van een schuld, moet de schenker wel jaarlijks rente (6%) betalen aan de verkrijger.
  • Een dergelijke schenking moet notarieel worden vastgelegd.
  • Voor de inkomstenbelasting leidt deze vorm van schenking tot een besparing bij de schenker en een toename van het belaste box 3-vermogen bij de verkrijger.

Renteloos lenen
Renteloos lenen was vroeger wel gebruikelijk en kwam in feite neer op een schenking van de rente. Sinds 2010 is een dergelijke schenking echter belast, zodat deze vorm niet zinvol meer is.

Schenking onder voorwaarden
Aan schenkingen kunnen diverse voorwaarden worden verbonden. Hierdoor wordt het voor de schenker mogelijk de wijze van schenken aan te passen aan de situatie en daardoor flexibel te blijven. Bijvoorbeeld in ouder-kindrelaties kan dit zeer nuttig zijn. 
Met het oog op bewijslevering is het wel dringend aan te raden schenkingen onder voorwaarden altijd schriftelijk en eventueel zelfs notarieel vast te leggen.

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025