Grensoverschrijdend werken

Het belastingrecht is per land geregeld, maar steeds meer mensen houden zich op het gebied van wonen en werken niet aan de landsgrenzen. Piloten (luchtvaart) en kapteins (zeevaart) hebben hier veelvuldig mee te maken. Maar ook wie vanuit het buitenland freelance werkzaamheden verricht. Of bijvoorbeeld artsen, hoogleraren en fotografen die in dienst zijn bij verschillende werkgevers in verschillende landen. Altijd zijn er twee vragen die spelen: Waar moet ik belasting betalen? In welk land ben ik verzekerd? Om dubbele belastingheffing te voorkomen, sluiten staten belastingverdragen

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025