Fiscaal partnerschap

Gehuwde of geregistreerde partners zijn automatisch ook elkaars fiscale partners. Partners zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen elkaars partners zijn, afhankelijk hun specifieke situatie. Het is niet altijd eenvoudig om te bepalen of u fiscale partners bent. Soms soms bent u dat ongemerkt, of ongemerkt juist niet meer. Vooral in echtscheidingssituaties kan dit voor problemen zorgen. Met het oog op de fiscale en financiële gevolgen van het wel of niet zijn van fiscale partners is het daarom van groot belang uw fiscale status goed in het oog te houden.

Wanneer wel/geen partner?

Van fiscaal partnerschap is sprake indien u in één of meer van de volgende situaties verkeert:

  • u bent elkaars gehuwde of geregistreerde partner en niet duurzaam gescheiden;
  • u was ook in het voorafgaande jaar elkaars fiscale partners en uw situatie is niet gewijzigd;
  • u heeft samen een notarieel samenlevingscontract en bent op hetzelfde adres in de Basisregistratie personen ingeschreven;
  • u woont ongehuwd/ongeregistreerd samen op hetzelfde adres en heeft gezamenlijk een kind of het kind van één van u beiden is door de ander erkend
  • u woont ongehuwd/ongeregistreerd samen in een eigen woning, waarvan u beiden eigenaar bent en die hoofdverblijf is;
  • u woont ongehuwd/ongeregistreerd samen en tenminste één van u heeft de ander als partner voor het nabestaandenpensioen aangemeld;
  • u woont ongehuwd/ongeregistreerd samen op hetzelfde adres, u bent allebei meerderjarig en op uw adres is  ook een minderjarig kind van één van u beiden ingeschreven, waarmee u geen zakelijk huurcontract heeft  ('samengesteld gezin');

Het partnerschap is verplicht, u heeft geen keuze. In alle andere situaties bent u geen fiscale partner. Fiscale partners bent u in principe voor het hele kalenderjaar. U kunt slechts één fiscale partner hebben. Hoewel dat niet verplicht is, doen fiscale partners meestal gezamenlijk aangifte inkomstenbelasting.

Voor- en nadelen

Het fiscaal partnerschap heeft voor- en nadelen. Een belangrijk voordeel is, dat u als fiscale partners een aantal gezamenlijke kosten dan onderling zo mag verdelen, dat de fiscale aftrek maximaal is. Bij de toeslagen is dat anders. Als u fiscale partners bent, dan heeft dat ook gevolgen voor de toeslagen (zoals de zorg- of huurtoeslag) die u ontvangt of daardoor juist niet ontvangt. De hoogte van de toeslagen hangt dan af van uw gezamenlijke inkomens. Hier is dus geen sprake van een voordeel.

Overigens worden aantal en hoogte van aftrekposten en toeslagen door de overheid in snel tempo afgeschaft. 

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025