Familiebankieren

De strenge eisen van banken maken het voor veel jongeren vrijwel onmogelijk om een woning te kopen. Tegelijkertijd zijn er veel ouderen die hun huis hebben afbetaald en weinig rente krijgen voor het geld dat zij overhouden. Als deze situatie zich in uw familie voordoet, is familiebankieren wellicht een interessante optie.

De gemakkelijkste manier van familiebankieren is een eenmalige schenking door de ouders. Deze bedraagt 52.752 (tarief 2015) euro indien het kind ouder is dan 18 jaar maar jonger dan 40 jaar. Bovendien kunnen de ouders dan nog jaarlijks een bedrag schenken van 5.277 (tarief 2015) euro. Het eenmalige bedrag kan al voldoende zijn om de juiste woning te kunnen kopen.

Lenen 
Een andere mogelijkheid is een geldsom te lenen en de maandlast van de woning te verlagen door jaarlijks te schenken. Daarbij doet u er wel verstandig aan om vooraf uw situatie goed in kaart te brengen Bovendien mag de betaalde hypotheekrente aan de ouders en de schenkingsbedragen aan het kind niet met elkaar worden verrekend. Fiscaal moeten dit twee aparte betalingsstromingen zijn. 
In het onderstaande voorbeeld is te zien wat het betekent als ouders een lening verstrekken van 100.000 euro aan hun kind. De betaalde hypotheekrente is 6%. Hierbij wordt verder geen rekening gehouden met het feit dat als de lening wordt aangegaan na 2013 voor een nieuwe situatie de rente alleen dan aftrekbaar is als er sprake is van een annuïtaire geldlening

CONTACT

Kenaustraat 1
2011 MV Haarlem
Postbus 117
2000 AC Haarlem

© Team Vervoort
iban NL12INGB0686017269
bic INGBNL2A
kvk Haarlem 34171025